2021-07-27     Aureliusza, Natalii, Rudolfa        


  

 

  

 

Aktualności


Zapytanie ofertowe na usługi społeczne

Zapraszamy do składania ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.
 

ZAPYTANIE SUO DLA DZIECI PDF >>>
 

ZAPYTANIE SUO DLA DOROSŁYCH LOGOPEDA PDF >>>

ZAPYTANIE SUO DLA DOROSŁYCH NEUROLOGOPEDA, PSYCHOLOG, PEDAGOG, KOM. ALT.  PDF >>>

 


01.06.2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy poszukuje osoby chętnej do pracy.

 

 


01.06.2021 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem na spotkanie informacyjne.

 

http://img.iap.pl/s/625/206247/Edytor/Image/2021/plakat_czyste_powietrze-1_jpg.jpg 

 


  

Od dnia 01.04.2021 r. możliwe jest składanie drogą papierową wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (01.06.2021 - 31.05.2022)

 

Wniosek do pobrania    >>>TUTAJ<<<

 

Wypełniony wniosek można wrzucić do skrzynki przy drzwiach głównych Ośrodka, zostawić pracownikowi w przedsionku Ośrodka lub przesłać pocztą tradycyjną.

 


 

28.05.2021 r. - Informacja

 

 

 


 

28.05.2021 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy poszukuje osoby chętnej do pracy.

 

 


 

26.05.2021 r. - Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży od 31.05.2021 r. w Dobrzykowicach

 

 


 

26.05.2021 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy poszukuje osoby chętnej do pracy.

 

 


 

25.05.2021 r. - Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży od 01.06.2021 r. w Ratowicach

 

 


 

25.05.2021 r. - Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży od 31.05.2021 r. w Nadolicach Wielkich

 

 

 

 


 

25.05.2021 r. - Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży od 01.06.2021 r. w Jeszkowicach

 

 

 


 

20.05.2021 r. - Wycieczka na Warmię i Mazury 18-20 czerwca br.

 

 


 

20.05.2021 r. - Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży od 24 maja br.

 

 


 

11.05.2021 r. - Poszukiwani wychowawcy do świetlic środowiskowych

 

 


 

30.04.2021 r. - Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług psychologicznych dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

 

Więcej...

 


 

21.04.2021 r. - Akcja sterylizacja

 

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt S.O.S. Widzialna Łapa ze swoim azylem w Jeszkowicach aktywnie uczestniczy w gminnym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica. Przedmiotem tego programu jest m.in. sterylizacja kotek. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, zamieszkujący teren naszej gminy oraz są:

 

1) objęci pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w myśl ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) z wyłączeniem osób korzystających tylko z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz programu „Rodzina 500+”;

2) emerytami;

3) rencistami.

Chętnych prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem bądź bezpośrednio z Urzędem Gminy Czernica.

>>>Regulamin akcji

 

 


 

15.04.2021 r. - Polski Bon Turystyczny

 

Nie czekaj na ostatnią chwilę ! Aktywuj BON TURYSTYCZNY już teraz i zaplanuj czas z dziećmi w jednym z tysięcy miejsc w Polsce !

 

Filmiki instruktażowe jak aktywować bon krok po kroku:

https://www.youtube.com/watch?v=CAN9aptIdok

https://www.facebook.com/112409497198964/videos/1667821160067631

 

 


 

06.04.2021 r. - Harmonogram dyżurów specjalistów Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czernica

 

 

 


 

09.03.2021 r. - Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług psychologicznych dla osób dotkniętych problemem przemocy

 

Więcej...

 


 

08.03.2021 r. - Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

 

Więcej...

 


 

18.02.2021 r. - Wznowienie stacjonarnej działalności Punktu Konsultacyjnego - porady prawne, psychologiczne, psychoterapia uzależnień

 

 


 

09.02.2021 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica

 

Więcej...

 


 

03.02.2021 r. - "Badaj się i żyj!" Zapraszamy do bezpłatnych, bezinwazyjnych badań profilaktycznych

 

 


 

19.01.2021 r. - Nowe wnioski 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

 

GOPS w Czernicy informuje, że od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość internetową, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od czerwca 2021 r. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 318-01-80.  


 

13.01.2021 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE: Opieka wytchnieniowa na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych 2021 r.

 

Więcej...

 


 

12.01.2021 r. - Harmonogram wypłat świadczeń 2021 r.

 

Więcej...

 


 

A r c h i w u m 2020

A r c h i w u m 2019

 


  

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl