2021-05-19     Celestyny, Iwony, Piotra     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    


 

 

   


 Zapraszamy na profil Gops Czernica na Facebooku!

 


  

Od dnia 01.04.2021 r. możliwe jest składanie drogą papierową wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (01.06.2021 - 31.05.2022)

 

Wniosek do pobrania    >>>TUTAJ<<<

 

Wypełniony wniosek można wrzucić do skrzynki przy drzwiach głównych Ośrodka, zostawić pracownikowi w przedsionku Ośrodka lub przesłać pocztą tradycyjną.

 


 

11.05.2021 r. - Poszukiwani wychowawcy do świetlic środowiskowych

 

 


 

30.04.2021 r. - Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług psychologicznych dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

 

Więcej...

 


 

21.04.2021 r. - Akcja sterylizacja

 

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt S.O.S. Widzialna Łapa ze swoim azylem w Jeszkowicach aktywnie uczestniczy w gminnym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica. Przedmiotem tego programu jest m.in. sterylizacja kotek. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, zamieszkujący teren naszej gminy oraz są:

 

1) objęci pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w myśl ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) z wyłączeniem osób korzystających tylko z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz programu „Rodzina 500+”;

2) emerytami;

3) rencistami.

Chętnych prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem bądź bezpośrednio z Urzędem Gminy Czernica.

>>>Regulamin akcji

 

 


 

15.04.2021 r. - Polski Bon Turystyczny

 

Nie czekaj na ostatnią chwilę ! Aktywuj BON TURYSTYCZNY już teraz i zaplanuj czas z dziećmi w jednym z tysięcy miejsc w Polsce !

 

Filmiki instruktażowe jak aktywować bon krok po kroku:

https://www.youtube.com/watch?v=CAN9aptIdok

https://www.facebook.com/112409497198964/videos/1667821160067631

 

 


 

06.04.2021 r. - Harmonogram dyżurów specjalistów Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czernica

 

 


 

06.04.2021 r. - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

 


 

02.04.2021 r. - Życzenia wielkanocne

 

 


 

09.03.2021 r. - Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług psychologicznych dla osób dotkniętych problemem przemocy

 

Więcej...

 


 

08.03.2021 r. - Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

 

Więcej...

 


 

18.02.2021 r. - Wznowienie stacjonarnej działalności Punktu Konsultacyjnego - porady prawne, psychologiczne, psychoterapia uzależnień

 

 


 

11.02.2021 r. - Komunikat Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Pismo ZP-KNPS.9421.3.14.2021.EZ z dn. 08.02.2021 r.

  

Zgodnie z prognozami w najbliższych dniach temperatury będą się utrzymywać znacznie poniżej zera, a nocami będą spadać nawet do minus kilkunastu stopni Celsjusza, mogą pojawić się intensywne opady śniegu. W tej sytuacji zwracam się z prośbą o podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc osobom szczególnie narażonym na skutki zimna, tj. działań zapobiegających wyziębieniu organizmu, zapewniających dostęp do gorącego posiłku, ciepłej odzieży, czy ogrzewanych pomieszczeń. Apeluję, aby nie przechodzić obojętnie obok osób potrzebujących, w szczególności bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku i innych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej i mogą znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Proszę o zwrócenie uwagi, czy nie pozostają bez opalu, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, czy nie potrzebują pomocy medycznej. Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego naszej pomocy.

  

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Danuta Zawilla ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU Zdrowia i Polityki Społecznej

 

 


 

09.02.2021 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica

 

Więcej...

 


 

03.02.2021 r. - "Badaj się i żyj!" Zapraszamy do bezpłatnych, bezinwazyjnych badań profilaktycznych

 

 


 

19.01.2021 r. - Nowe wnioski 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

 

GOPS w Czernicy informuje, że od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość internetową, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od czerwca 2021 r. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 318-01-80.

 


 

15.01.2021 r. - Szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Czernica

 

 

Więcej...

 


 

13.01.2021 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE: Opieka wytchnieniowa na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych 2021 r.

 

Więcej...

 


 

12.01.2021 r. - Harmonogram wypłat świadczeń 2021 r.

 

Więcej...

 


 

05.01.2021 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica

 

Więcej...

 


 

23.12.2020 r. - WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

 


 

23.12.2020 r. - 24.12.2020 r. OŚRODEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY

 

Informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy nie pracuje. Dzień 24 grudnia br. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r. (drugi dzień Bożego Narodzenia) - zgodnie z Zarządzeniem 0050.10.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w 2020 r.

 

 

16.12.2020 r. - NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE FINANSÓW

 

Więcej...

 


 

16.12.2020 r. - AKCJA "PODARUNKI BOŻONARODZENIOWE" - ROZPOCZĘTA!

 

Już dziś 16 grudnia 2020 r. Mikołaje wyruszyły z prezentami do potrzebujących.

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w grudniu 2020 r. realizują kolejne projekty socjalne.

 

Projekt „Artykuły ochronne dla rodzin z terenu Gminy Czernica” realizowany jest przez pracownika socjalnego Panią Karolinę Rysiak-Wawrzaszek. Skierowany jest do 50 osób, mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Najbardziej potrzebujący otrzymają produkty ochrony osobistej. Paczka zawiera maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji, jak również ciasto, które „osłodzi” czas świąt Bożego Narodzenia.

 

Realizatorem tegorocznego projektu „Paczki świąteczne” jest starszy specjalista pracy socjalnej Pani Anna Galińska. Odbiorcami paczek jest 40 podopiecznych Ośrodka m.in. osoby samotne, ubogie, bezdomne i niepełnosprawne. Oprócz świątecznych produktów żywnościowych takich jak barszcz, szynka, pasztet, ciasto, owoce, osoby otrzymają także środki ochrony indywidualnej – maseczki oraz płyny do dezynfekcji.

 

W tym roku osoby i rodziny objęte wsparciem GOPS dostaną w prezentach na Boże Narodzenie artykuły żywnościowe, a dodatkowo środki ochrony indywidualnej, które są  niezbędne w czasie pandemii.

 

                                                                                              Renata Godek-Fiet

 

 


 

16.12.2020 r. - ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW

 

 


 

15.12.2020 r. - PULSOKSYMETRY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA

 

 

Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz przekazał Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czernicy 20 pulsoksymetrów do pomiaru saturacji krwi, czyli stopnia jej nasycenia tlenem.

Przekazane przez Pana Wójta pulsoksymetry z pewnością pomogą w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów, którzy przechodzą chorobę w sposób łagodny i zostali zakwalifikowani do medycznej opieki domowej.

Każdy z mieszkańców Gminy Czernica zarażony koronawirusem ma możliwość czasowego wypożyczenia sprzętu.

Więcej informacji oraz zasady udostępniania pulsoksymetrów otrzymają Państwo pod numerem telefonu 71 318 80 01 wew.14

 


 

15.12.2020 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ


Więcej...

 


 

14.12.2020 r. - BEZPŁATNE PRZESIEWOWE BADANIA JELITA GRUBEGO

 

 


 

11.12.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA - podsumowanie

 

 


 

04.12.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA - telefony zaufania

 

Więcej...

 


 

27.11.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA

 

 

Przyłącz się do Kampanii i przypnij białą wstążkę, którą można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78.

W okresie trwania Kampanii zachęcamy szczególnie mężczyzn, aby przyjęli i nosili białą wstążkę manifestując, w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.

 

 


 

27.11.2020 r. - Zapytanie ofertowe 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica.


Więcej...

 


 

26.11.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA - dyżury specjalistów

 


 

25.11.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA

 

 

 


 

25.11.2020 r. - Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 

 

24.11.2020 r. w Urzędzie Gminy Czernica Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski oraz Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz podpisali deklarację współpracy w ramach koalicji samorządowej na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 

Dzięki deklaracji współpracy, gmina otrzymała 100 zestawów do samodzielnego pobrania próbki kału, które będą badane pod kątem wykrycia krwi utajonej. Jest to nieinwazyjny test pomocy we wczesnym wykrywaniu zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego. Dodatni wynik testu świadczy o krwawieniu w przewodzie pokarmowym. Ustalenie przyczyn krwawienia wymaga wykonania innych badań, przede wszystkim badania kolonoskopowego.

 

Program jest skierowany do osób:
– w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
– w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
– w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

 

Jeśli należysz do grupy objętej programem i jesteś mieszkańcem gminy Czernica, nie czekaj i zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. Otrzymasz ankietę, zestaw do samodzielnego pobrania próbki kału i wszystkie potrzebne informacje. Wypełnioną ankietę oraz próbkę należy oddać do GOPS, który prześlę je do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Badanie jest bezpłatne.

 


 

25.11.2020 r. - Praca dla opiekunki środowiskowej

 

 


 

24.11.2020 r. - Akcja Zima


Zima oraz nieustająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 to szczególnie trudny okres dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Niskie temperatury, złe warunki atmosferyczne oraz epidemia stanowią szczególne zagrożenie dla tej grupy osób. Mieszkańcy pozostający bez wsparcia narażeni są na bezpośrednie niebezpieczeństwo ze względu na wychłodzenie, głód, brak ciepłej odzieży, chorobę czy też brak schronienia.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wnikliwą obserwację i zainteresowanie się, czy  w pobliżu miejsca zamieszkania lub w bliskiej okolicy nie ma osób z grup szczególnie zagrożonych.                 

W przypadku zauważenia osób wymagających pomocy prosimy o powiadomienie o tym fakcie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy lub przekazanie informacji sołtysowi wsi.

 

Kontakt:

 

Czernica, ul. Wrocławska 78  tel. 71/ 318 01 80

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 7:30 do 15:30,

środa: od 9:00 do 17:00

 


 

06.11.2020 r. - Program "Czyste powietrze"

 

Informacje dotyczące programu „Czyste powietrze”  znajdują się pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

Jak złożyć wniosek:

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

WAŻNE! Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

 

DO POBRANIA: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

 

Składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78, w godzinach od 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek czwartek, piątek) i w środy od 9:00-17:00. Więcej informacji znajdą Państwo pod nr tel. 71/ 318 01 80 wew. 15

 

Podstawa prawna:

1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja:

https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja

Ulotka   Broszura

 


 

28.10.2020 r. - Ograniczenie dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla interesantów

 

 

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że do odwołania zostaje wprowadzone ograniczenie dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla interesantów.                 
Proszę Państwa, aby w kontaktach z GOPS korzystać przede wszystkim z następujących środków komunikacji:           


– kontakt telefoniczny (71) 318-01-80,

 
– kontakt mailowy
sekretariat@gops.czernica.pl, za pomocą e-PUAP-u, platformy emp@tia,

  
– wysłanie dokumentu pocztą lub skorzystanie z skrzynki na listy zlokalizowanej przy wejściu do ośrodka.

        
Wnioski o świadczenia rodzinne i podania o pomoc znajdują się przed drzwiami ośrodka.

 

W celu zweryfikowania poprawności wypełnienia wniosków o świadczenia rodzinne prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami merytorycznymi zgodnie z literą, na którą rozpoczyna się nazwisko wnioskodawcy:

  

A, B, C, Ć, D, E, F, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż – (71) 318-01-80 wew. 26

 

G, H, I, J, K ,L ,Ł ,M, N, O, P, R – (71) 318-01-80 wew. 15

 


 

27.10.2020 r. - Infolinia i korpus wsparcia dla seniorów

 

 

Powstał system wsparcia dla osób starszych w czasie pandemii. Została uruchomiona specjalna, bezpłatna infolinia dla seniorów 22 505 11 11. Osoby starsze mogą zadzwonić i prosić o pomoc  w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do ośrodka pomocy społecznej, który skontaktuje się z osobą zainteresowaną.

  

Jak korzystać ze wsparcia?

 

Korzystanie z infolinii, jak również udzielenie pomocy (np. zrobienie i dostarczenie zakupów, środków higienicznych, leków) jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty zakupów. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają także młodsi seniorzy.

 

Chcesz pomóc seniorowi?

 

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym w czasie pandemii to:

- wypełnij ankietę dostępną na stronie:  www.wspierajseniora.pl lub

- zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy tel. 71/ 318 01 80 albo napisz na adres sekretariat@gops.czernica.pl

 


 

19.10.2020 r. - Zawieszenie zajęć w Świetlicach Środowiskowych "Kuźniach"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zawieszeniu zajęć w Świetlicach Środowiskowych "Kuźniach" od dnia 19 października br. do odwołania.

 


 

19.10.2020 r. - Zdalny Punkt Konsultacyjny

 

 


 

19.10.2020 r. - Zawieszenie funkcjonowania mobilnego punktu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego od 19 października br.

 

 

Więcej informacji...

 


 

 

15.10.2020 r. - Podtopienia

 

Szanowni Państwo,
istnieje możliwość pomocy finansowej w formie zasiłków celowych dla gospodarstw domowych, które uległy podtopieniom w ostatnich dniach.

 

1) Więcej informacji...

 

2) Więcej informacji...

 

W razie pytań pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są do Państwa dyspozycji.

 


 

13.10.2020 r. - Relacja z wycieczki Wielkopolska 9-11 październik 2020 r.


W dniu 9 października grupa osób z Gminy Czernica wyruszyła na trzydniową wycieczkę do Wielkopolski, zaczynając zwiedzanie od jej stolicy tj. Poznania. „Bimbą przez Poznań”, czyli zabytkowym tramwajem wyruszyliśmy na początku naszego pobytu w mieście, poznając historię miejsc i ważnych dla miejscowej ludności budynków. Kolejnym celem na mapie naszej podróży był rezerwat archeologiczny Genius loci, gdzie widzieliśmy pozostałości wałów pochodzących z X w., poznaliśmy konstrukcję ich tworzenia, pomysłowość i kreatywność ludzi z tamtych wieków. Poznań to miasto magiczne i dlatego nasza wycieczka przeniosła się „w czasie” i zwiedziliśmy najstarszą polską katedrę z X wieku oraz serce miasta tj. Stary Rynek. Drugi dzień również obfitował w atrakcje. Odwiedziliśmy największy park miejski „Park Cytadela”, w którym znajduje się największa z prac plenerowych Małgorzaty Abakanowicz „Nierozpoznani”. W samo południe oglądaliśmy pojawiające się na wieży ratusza dwa blaszane, trykające się koziołki. Wyjazd nie mógł się odbyć bez degustacji słynnych rogali świętomarcińskich. Zwiedzaliśmy także Muzeum Czerwca 56’ oraz najmłodszą rezydencję monarszą w Europie- Zamek Cesarski, wybudowany dla cesarza niemieckiego Wilhelma II, który podczas II wojny światowej został przebudowany na rezydencje Adolfa Hitlera. Na koniec drugiego dnia wizyty w stolicy Wielkopolski odwiedziliśmy dawny Browar Huggera- obecnie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar”. W ostatnim dniu pobytu udaliśmy na spacer po założeniu pałacowo- parkowym z rokokowym ogrodem i słynnymi dębami Lech, Czech i Rus. Na koniec naszego wyjazdu zawitaliśmy do Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, wybitnego pisarza i podróżnika.

 

Projekt „Akademia dla aktywnych” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej Gminy Czernica „Rozwiń Skrzydła” dofinansowany ze środków Gminy Czernica.

 

Renata Godek-Fiet

 

 

Galeria zdjęć...

 


 

13.10.2020 r. - Zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych (min. 6 osób)

 

Mieszkańcy Gminy Czernica posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą obniżyć swoje opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty na szóstą  i każdą kolejną osobę w rodzinie, która posiada Kartę Dużej Rodziny.

Warunkiem obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zgłoszenie posiadania Karty Dużej Rodziny do Biura Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, tel. 71/ 391 91 50.

 

 


 

07.10.2020 r. - Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Czernica

 

 


 

06.10.2020 r. - Zajęcia profilaktyczne w Gminie Czernica

  

Już pierwszy miesiąc wznowionej działalności zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez GOPS w Czernicy za nami. Wiele się działo: nowe miejsca - Nadolice Wielkie oraz Krzyków, nowe panie prowadzące wraz z nowymi zajęciami - Pani Klaudia z warsztatami teatralnymi, pani Magda z chemicznymi, nowi wychowankowie z wieloma pomysłami i ogromną energią do działania.

Przed nami kolejny miesiąc ciekawych rozwiązań spędzenia czasu wolnego:

·      Kontynuacja zajęć Rękodzieło - Wiklina prowadzone przez panią Kasię,

·      Warsztaty Wianków Jesiennych,

·      Warsztaty profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii "Powiedz STOP pijanym kierowcom",

·      Gry i zabawy „W poszukiwaniu Jesieni”.

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Czernica!

 

Monika Klucznik-Kacprzyńska

Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego

 

 

 

 

Galeria zdjęć...

 


 

02.10.2020 r. - Zapytanie ofertowe 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica.


Więcej...

 A r c h i w u m 2020

A r c h i w u m 2019

 


  

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl