2017-03-29     Marka, Wiktoryny, Zenona     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach    

 

 

 Zapraszamy na profil Gops Czernica na Facebooku!

 

 

 

  

 

 

Na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy, w związku z rozliczeniem czasu pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy

w dniu 31.03.2017r. będzie czynny w godzinach 7:30 - 14:30.

 

 

 


28.03.2017r. -Świetlice środowiskowe - każdy znajdzie coś dla siebie

 

   Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich, którzy uwielbiają dobrą zabawę, maja wiele energii oraz ogrom pomysłów, do uczestnictwa w codziennej pracy naszych świetlic środowiskowych w Czernicy, Ratowicach, Gajkowie, Kamieńcu oraz miejscach gdzie są realizowane zajęcia profilaktyczne w Chrząstawie Wielkiej, Wojnowicach, Jeszkowicach i Krzykowie.

 

Więcej...

 

 


24.03.2017r. - Centrum Aktywnego Seniora Zapraszamy !!!

 

 


24.03.2017r. - Zapraszamy na zajęcia pt.:" Palmy Wielkanocne"

 

 

 

 


24.03.2017r. - Zapraszamy na  zajęcia pt.:"Wianki Wiosenne"

 

 


17.03.2017r. - Uwaga PRACA!!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy,  w ramach Prac Społecznie Użytecznych, poszukuje osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Więcej...

 

 


14.03.2017r. - Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

 

    Coroczne święto Dzień Kobiet obchodziliśmy w sobotę 4 marca 2017r. w Czernicy w świetlicy wiejskiej. Zostało ono zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, Gminną Publiczną Bibliotekę w Czernicy, Radę Sołecką wsi Czernica oraz Modowy Wehikuł Czasu.

 

Więcej...

 


14.03.2017r. - Spotkania  z serii Moje Chiny

 

 

To już kolejne spotkanie pt. „Moje Chiny”.

 

 

 

 

 

Więcej ...

 


13.03.2017r. - Nie poddawaj się i pracuj!

 

 

 


10.03.2017r. - Zajęcia z serii spotkanie z artystą pt.:"Zwiastuny wiosny"

 

 

 


10.03.2017r. - Zajęcia profilaktyczne w Jeszkowicach

 


 


17.02.2017r. - Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet

 

 


17.02.2017r. - Bezpłatne szkolenia, teleopieka w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych

 

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości  usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonych w lokalnej społeczności. W ramach projektu oferowane są bezpłatne działania, w tym szkolenia, bezpłatne świadczenia usługowe, teleopieka i inne.

 


Czytaj więcej...

 


17.02.2017r. - Zajęcia profilaktyczne pt.: Kreatywna zima

 

 

 


03.02.2017r. - Nabór na stanowisko Kierownika Placówek Wsparcia Dziennego

 

Więcej ...

 


30.01.2017 r. -Informacja dla kombatantów

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę tj. ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom po osobach uprawnionych

Więcej...

 


27.01.2017r. - Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Krzykowie oraz Wojnowicach 


27.01.2017r. - Spotkanie z serii "Moje Chiny"

 

 


27.01.2017r. - Ferie w świetlicach środowiskowych

 


25.01.2017r. - Wolontariusze zagraniczni gościli w świetlicach środowiskowych w styczniu 2017r.

 

 

    W Świetlicach Środowiskowych „KUŹNIA” od 13 do 20 stycznia 2017 roku odbyły się zajęcia pt: „Dookoła świata”. Dzięki współpracy z organizacją AIESEC gośćmi specjalnymi byli wolontariusze z Tajlandii, Hong-Kongu, Sri Lanki oraz Chin.

 

 

 

Więcej ...

 


24.01.2017r.- Zajęcia z cyklu Spotkanie z artystą pt.:" Karmnik"

 

 


17.01.2017r. - Podwyższenie kryterium dochodowego do pomocy żywnościowej

 

Informujemy, że od 1.01.2017 r zmieniły się kryteria kwalifikowalności osób i rodzin do statusu osoby znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Więcej...

 


17.01.2017r. - Wypłata świadczenia wychowawczego 500+

 

W związku z pismem z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 02.0.2017r. Nr ZP-ZS.3146.1.2017.TZ dotyczącego przekazywania środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że od stycznia 2017 świadczenie wychowawcze 500+ będzie wypłacane w późniejszym terminie niż dotychczas tj. w drugiej dekadzie każdego miesiąca po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego

 

 


12.01.2017r. - Ustawa za życiem - 4000+

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje  ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 poz. 1860)

 

Ustawa przewiduje wypłatę  jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł  z tytułu urodzenia się  żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

 

Więcej...

 


12.01.2017r. - Występ dzieci i młodziezy ze świetlic na sesji Rady Gminy Czernica

 

    W dniu 11 stycznia 2017 dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej „KUŹNIA” z Czernicy oraz z Chrząstawy, działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawili program słowno – muzyczny uczestnikom sesji w Urzędzie Gminy. Podczas tego spotkania można było powrócić myślami do ciepłych wspomnień związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Wesołe kolędy oraz poezja wprowadziły wszystkich w niezwykły nastrój. W występie wzięło udział troje zagranicznych wolontariuszy z Chin i Sri Lanki. Wychowankowie wręczyli również uczestnikom spotkania upominki, które samodzielnie wykonali w trakcie zajęć artystycznych. Podczas spotkania odbyła się  wystawa prac i zdjęć promujących działania świetlic środowiskowych na terenie naszej gminy.

 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć...

 


09.01.2017r. - Zajęcia w Bibliotece w Nadolicach Wielkich pt.:"Zróbmy scenę".

 

 

 

 


09.01.2017r. - Akcja zima. Nie bądź obojętny!

 

 

 

 


09.01.2017r. - Zajęcia w Świetlicach środowiskowych

 

Kochani zapraszamy do świetlic środowiskowych, wolontariusze z różnych stron świata chcą Was poznać, będzie się działo !

 

 

 


09.01.2017r. - Praca- opiekunka środowiskowa

 


 

A r c h i w u m


 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : gops.czernica@ iap.pl