2020-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Strona główna -> KONTAKT

 

 


  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

55-003 CZERNICA  ul. WROCŁAWSKA 78

tel/ fax  71 318 01 80,  71 318 00 34,  fax wew. 25

NIP 912 10 31 843,  REGON 005941820

    


 

E-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

Strona internetowa: www.gops.czernica.pl

Konto: UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO OD DNIA 01.05.2018R.

Getin Noble Bank S.A. 29 1560 0013 2007 4307 5000 0001

 

 

Godziny pracy:    poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  730 - 1530, środa:  900 - 1700

  


 

Kierownik

Anna Wójcik - pok. nr 10

 

Zastępca kierownika

Renata Godek-Fiet - pok. nr 12

tel. 71 318 01 80,  wew. 18

e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl

 

Biuro obsługi klienta - sekretariat ośrodka

Katarzyna Grzelka-Zembaty - pok. nr 9

tel. 71 318 01 80,  wew. 16

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

 

DZIAŁ POMOCY  SPOŁECZNEJ

- świadczenia z pomocy społecznej, profilaktyka uzależnień, przemoc w rodzinie, integracja społeczna, wspieranie rodziny

 

Starszy referent ds. świadczeń

Marta Podyma - pok. nr 11

tel. 71 318 01 80, wew. 14

e-mail: m.podyma@gops.czernica.pl

 

Pracownicy socjalni – rejony pracy terenowej:

  

Jeszkowice, Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie

Anna Galińska  - pok. nr 1

tel. 71 318 01 80,  wew. 12  

tel. kom. 695-460-605

e-mail: a.galinska@gops.czernica.pl


Kamieniec Wrocławski, Łany

Katarzyna Felisiak - pok. nr 1

tel. 71 318 01 80, wew. 12 

tel. kom. 695-463-419

e-mail: k.felisiak@gops.czernica.pl


Czernica, Dobrzykowice, Gajków

Magdalena Salomońska - pok. nr 2

tel. 71 318 01 80,  wew. 13

tel. kom. 695-462-995

e-mail: m.salomonska@gops.czernica.pl


Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Ratowice, Wojnowice

Radosław Kozłowski - pok. nr 2  

tel. 71 318 01 80,  wew. 13

tel. kom. 695-463-819

e-mail: r.kozlowski@gops.czernica.pl

 

Pracownik socjalny - usługi opiekuńcze

Karolina Rysiak-Wawrzaszek – pok. nr 11

tel. 71 318 01 80, wew. 14

tel. kom. 695-466-612

e-mail: k.rysiak.wawrzaszek@gops.czernica.pl 

 

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów codziennie do godz. 1000  -  od godziny 1000 praca w terenie.

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 - świadczenia rodzinne i dodatki,  świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe",  świadczenia opiekuńcze, wychowawcze 500+, program "Za życiem", program "Dobry Start",  

 

Kierownik działu świadczeń rodzinnych

Dominika Ławniczak  -  pok. nr 6 

tel. 71 318 01 80, wew. 21

e-mail: d.lawniczak@gops.czernica.pl

 

Pracownicy działu świadczeń rodzinnych obsługują interesantów według nazwisk zaczynających się na litery:

 

lit -  A B C Ć D E F

- Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne

Katarzyna Chorąży - pok. nr 3

tel. 71 318 01 80  wew. 26

e-mail: k.chorazy@gops.czernica.pl

 

lit - G H I J K L

Anna Kłobuszewska  -  pok. nr 4

tel. 71 318 01 80, wew. 15

e- mail: a.klobuszewska@gops.czernica.pl

 

lit – Ł M N O P R

Katarzyna Sierpowska - pok. nr 4

tel. 71 318 01 80,  wew. 15

e-mail: k.sierpowska@gops.czernica.pl

 

lit -  S Ś T U W Z Ź Ż

Agnieszka Konefał-Węgłowska - pok. nr 3

tel. 71 318 01 80,  wew. 26

e-mail: e-mail: a.weglowska@gops.czernica.pl

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – świetlice środowiskowe „ Kuźnia"

Kierownik placówek

Monika Klucznik-Kacprzyńska – pok. nr 7

e-mail: kierownikpwd@gops.czernica.pl

 

 DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

- kadry i płace, rozliczania usług opiekuńczych, umów zleceń, zamówienia publiczne,

 

Główny Księgowy

Sabina Jasińska  - pok. nr 16

tel. 71 318 01 80,  wew. 24

e-mail: s.jasinska@gops.czernica.pl

 

Starszy inspektor ds. księgowości budżetowej, kadr i płac

Beata Pindera  -  pok. nr 14 

tel. 71 318 01 80,  wew. 20

e-mail: b.pindera@gops.czernica.pl

 

Starszy  referent ds. księgowości budżetowej i rozliczeń

Urszula Widanka – pok. nr 15

tel. 71 318 01 80, wew. 19

e-mail: u.widanka@gops.czernica.pl  

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  (prawnik, psycholog, terapeuta) - pok. nr 13 I piętro.

 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA

  

- porady prawne Kancelaria Prawna Mizera-Mroziński sp.j. poniedziałek 13:00 - 15:00

Na porady prawne obowiązują zapisy pod numerem telefonu 71/ 318 01 80 lub w sekretariacie GOPS.

- porady psychologiczne Magdalena Żeleźna czwartek 11:00 - 14:00, przedostatni czwartek miesiąca 11:00 - 15:00

 

 

Wyswietlen: 18803
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl