2019-12-15     Celiny, Ireneusza, Niny        
Strona główna -> KONTAKT

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
55-003 CZERNICA  ul. WROCŁAWSKA 78
tel /fax  71 318 01 80,  71 318 00 34,  fax wew. 25
NIP 912 10 31 843,  REGON 005941820  

 

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

Strona internetowa: www.gops.czernica.pl

Konto: UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO OD DNIA 01.05.2018R.

Getin Noble Bank S.A. 29 1560 0013 2007 4307 5000 0001

 

Map of Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy 

 

Godziny pracy:    poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  730 - 1500,    

                            środa  800 -1800 

 


KIEROWNIK GOPS 

Krystyna Zaraś

e-mail: kierownik@gops.czernica.pl

Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków : środa 1200 - 1600

  

Biuro obsługi klienta - sekretariat ośrodka

Marta Podyma - pok. nr 9

tel. 71 318 01 80,  wew. 16

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

 

DZIAŁ POMOCY  SPOŁECZNEJ

- świadczenia z pomocy społecznej, profilaktyka uzależnień, przemoc w rodzinie, integracja społeczna, wspieranie rodziny

 

Zastępca Kierownika

Renata Godek-Fiet  - pok. nr 12

tel. 71 318 01 80,  wew. 18

e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl

 

Inspektor ds. świadczeń pomocy społecznej

Aneta Dombrowska  - pok. nr 6

tel. 71 318 01 80, wew. 14

e-mail: a.dombrowska@gops.czernica.pl

 

Pracownicy socjalni – rejony pracy terenowej:

 

Czernica, Gajków

Maria Bernal - pok. nr 6

tel. 71 318 01 80,  wew. 14

e-mail: m.bernal@gops.czernica.pl 

 

Ratowice, Wojnowice

Anna Galińska  - pok. nr 1

tel. 71 318 01 80,  wew. 12

e-mail: a.galinska@gops.czernica.pl

 

Kamieniec Wrocławski, Łany

Katarzyna Felisiak  - pok. nr  1

tel. 71 318 01 80, wew. 12

e-mail: k.felisiak@gops.czernica.pl


Krzyków, Dobrzykowice, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Jeszkowice

Urszula Zając  - pok. nr 2

tel. 71 318 01 80,  wew. 13

e-mail: ur.zajac@gops.czernica.pl

  

Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka

Radosław Kozłowski - pok. nr 2

tel. 71 318 01 80,  wew. 13

e-mail: r.kozlowski@gops.czernica.pl

 

Asystent rodziny

Ewa Różańska  - pok. nr  2

tel. 71 318 01 80, wew. 13

e-mail: asystent.rodziny@gops.czernica.pl

 

Pracownicy socjalni i asystent rodziny  przyjmują interesantów codziennie do godz. 1000  -  od godziny 10:00 praca w terenie.

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 - świadczenia rodzinne i dodatki,  świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe",  świadczenia opiekuńcze, wychowawcze 500+, program "Za życiem", program "Dobry Start",  

Pracownicy działu świadczeń rodzinnych obsługują interesantów zaczynające się na litery:

 

Kierownik działu świadczeń rodzinnych

Dominika Ławniczak  -  pok. nr 3 

tel. 71 318 01 80, wew. 26

e-mail: d.lawniczak@gops.czernica.pl

 

lit -  A B C Ć D E F

- Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne

Katarzyna Chorąży – pok. nr 3

tel. 71 318 01 80  wew. 26

e-mail: k.chorazy@gops.czernica.pl

 

lit - G H I J K L

Anna Kłobuszewska  -  pok. nr 4

tel. 71 318 01 80, wew. 15

e- mail: a.klobuszewska@gops.czernica.pl

 

lit – Ł M N O P R

Katarzyna Sierpowska - pok. nr 4

tel. 71 318 01 80,  wew. 15

e-mail: k.sierpowska@gops.czernica.pl

 

lit -  S Ś T U W Z Ź Ż

Agnieszka Konefał-Węgłowska - pok. nr 4

tel. 71 318 01 80,  wew. 15

e-mail: e-mail: a.weglowska@gops.czernica.pl

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – świetlice środowiskowe „ Kuźnia"

Kierownik placówek

Monika Klucznik-Kacprzyńska – pok.nr 7

tel. 883 017 196

e-mail: kierownikpwd@gops.czernica.pl

 

 DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

- kadry i płace, rozliczania usług opiekuńczych, umów zleceń, zamówienia publiczne,

 

Główny Księgowy

Sabina Jasińska  - pok. nr 16

tel. 71 318 01 80,  wew. 24

e-mail: s.jasinska@gops.czernica.pl

 

Starszy inspektor ds. księgowości budżetowej, kadr i płac

Beata Pindera  -  pok. nr 14 

tel. 71 318 01 80,  wew. 20

e-mail: b.pindera@gops.czernica.pl

 

Starszy  referent ds. księgowości budżetowej i rozliczeń

Urszula Widanka – pok. nr 15

tel. 71 318 01 80, wew. 19

e-mail: u.widanka@gops.czernica.pl  

 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  (prawnik, psycholog, terapeuta) - pok. nr 13

 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA

  

Stowarzyszenie INTRO z Wrocławia w ramach projektu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem udostępniło dla mieszkańców gminy Czernica możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych.

Prawnicy oraz psychologowie przyjmować będą po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie we Wrocławiu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbyć się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy.

 

 

Wyswietlen: 16890
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl