2017-11-18     Klaudyny, Romana, Tomasza     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    
Strona główna -> KONTAKT

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
55-003 CZERNICA  ul. WROCŁAWSKA 78
tel /fax  71 318 01 80,  71 318 00 34,  fax wew. 25
NIP 912 10 31 843,  REGON 005941820  

 

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

Strona internetowa: www.gops.czernica.pl

Konto: BS Oława O/JELCZ-LASKOWICE 20 95850007 0020 0200 2886 0001

 

Map of Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy 

 

Godziny pracy:    poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  730 - 1500,    

                               środa  800 -1800 

 


KIEROWNIK GOPS  

Krystyna Zaraś

e-mail: kierownik@gops.czernica.pl

Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków : poniedziałek 1000 - 1400

 

Zastępca kierownika

Renata Godek-Fiet  - pok. nr 12

-  przemoc w rodzinie, profilaktyka uzależnień, integracja społeczna

tel. 71 318 01 80,  wew. 18

e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl

 

Biuro obsługi klienta - sekretariat ośrodka

Izabela Motyl - pok. nr 9

tel. 71 318 01 80,  wew. 16

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 

Główny Księgowy

 Sabina Jasińska  - pok. nr 11

tel. 71 318 01 80,  wew. 19

e-mail: s.jasinska@gops.czernica.pl

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Beata Pindera  -  pok. nr 11  

tel. 71 318 01 80,  wew. 19

e-mail: b.pindera@gops.czernica.pl

 

 

DZIAŁ POMOCY  ŚRODOWISKOWEJ

 

Zastępca kierownika

Renata Godek-Fiet  - pok. nr 12

- stanowisko ds. przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, integracji społecznej

tel. 71 318 01 80,  wew. 18

e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl

 

Realizacja świadczeń pomocy społecznej

Ewa Ławniczak  - pok. nr 3

tel. 71 318 01 80, wew. 14

e-mail: e.lawniczak@gops.czernica.pl

 

Asystent rodziny

Paulina Bagińska - pok. nr 2

tel. kom. 607 299 210 w godz. pracy GOPS

dyżur w biurze w środy w godz. 9:15 - 14:15

e-mail: p.baginska@gops.czernica.pl

 

Pracownicy socjalni:

Godziny przyjęć interesantów:  codziennie do godz. 1000   po godzinie 10:00 – praca w terenie

 

Rejon pracy socjalnej: Czernica

Maria Bernal -  Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator  - pok. nr 3

tel. 71 318 01 80,  wew. 14

e-mail: m.bernal@gops.czernica.pl 

 

Rejon pracy socjalnej: Krzyków, Dobrzykowice, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Jeszkowice

Magdalena Salomońska  -  pok. nr 1

tel. 71 318 01 80,  wew. 12

e-mail: m.salomonska@gops.czernica.pl

 

Rejon pracy socjalnej: Kamieniec Wrocławski, Łany, Gajków

Anna Galińska  - pok. nr 1

  tel. 71 318 01 80,  wew. 12

e-mail: a.galinska@gops.czernica.pl

  

Rejon pracy socjalnej: Ratowice, Wojnowice,

Urszula Zając  - pok. nr 2

tel. 71 318 01 80,  wew. 13

e-mail: ur.zajac@gops.czernica.pl

  

Rejon pracy socjalnej : Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka

Radosław Kozłowski  - pok. nr  2

tel. 71 318 01 80, wew. 13

e-mail: r.kozlowski@gops.czernica.pl

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne 

Dominka Ławniczak  -  pok. nr 4

tel. 71 318 01 80, wew. 15

 e-mail: d.lawniczak@gops.czernica.pl

 

Świadczenia rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe",  świadczenia opiekuńcze,

Paula Stęplowska  - pok. nr 4

tel. 71 318 01 80,  wew. 15

 e-mail: p.steplowska@gops.czernica.pl

 

Świadczenia wychowawcze „500+”

Monika Różycka – pok. nr 4

tel. 71 318 01 80 wew. 15

e-mail: m.rozycka@gops.czernica.pl

 

Placówki wsparcia dziennego

Kierownik - Monika Klucznik- Kacprzyńska

tel. 71 318 01 80 wew. 24

e-mail: monikaklucznik1@gmail.com

 

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego; integracja

Katarzyna Chorąży

tel. 71 318 01 80 wew. 24

e-mail: k.chorazy@gops.czernica.pl

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  ( prawnik, psycholog, terapeuta ) - pok. nr 13

 

 

 

 

Wyswietlen: 12580
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl