2021-06-13     Antoniego, Gracji, Lucjana     "Doświadczenie to przebogaca kopalnia, skąd mądry człowiek wydobywa skarby potrzebne do życia". Cyceron    
Strona główna -> = ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

 


 

Świadczenia rodzinne obejmują:

 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Świadczenia opiekuńcze

 

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

 

Świadczenia rodzicielskie

 


 

 


 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl