2020-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Strona główna -> = ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

 

 WZORY DRUKÓW DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Świadczenia rodzinne obejmują:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,

Świadczenia opiekuńcze

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe).

Świadczenia rodzicielskie

 


 


 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl