2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> = FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Do ustalenia prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego poza złożonym WNIOSKIEM wymagane jest przedłożenie zaświadczenia od komornika sądowego o bezskutecznej egzekucji (min. 2 miesiące) oraz o dokonanych wpłatach od dłużnika.

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl