2020-06-01     Gracji, Jakuba, Konrada     "Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszym jest prawdziwy przyjaciel". św. Jan Chryzostom    
Strona główna -> = POMOC SPOŁECZNA -> Pomoc rzeczowa

 

POMOC RZECZOWA
 
 
Pomoc rzeczowa świadczona przez GOPS jest głównie w postaci :
 
 
 

jednego ciepłego posiłku dziennie na rzecz dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole.  Pomoc w postaci jednego ciepłego posiłku doraźnie lub okresowo może zostać przyznana również osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

 

bonów  na zakup żywności, które są przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone, że własne środki wnioskodawcy lub świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem,

 

 

 -  innej w zależności od uzasadnionej potrzeby wnioskodawcy np. w postaci opału, leków, żywności, odzieży itp.  

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl