2020-06-01     Gracji, Jakuba, Konrada     "Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszym jest prawdziwy przyjaciel". św. Jan Chryzostom    
Strona główna -> = POMOC SPOŁECZNA -> Usługi opiekuńcze

Pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  przysługuje:

 

 

  •  osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,

 

  • usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

 

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość odpłatności ustalana jest w zależności od dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl