2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> WNIOSKI I DRUKI DO POBRANIA

Wnioski o przyznanie świadczeń do pobrania w formacie PDF

 

 

 


 

 

- POMOC SPOŁECZNA (PODANIE O POMOC, ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W CELU PRZYZNANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH)

 

 


 

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO + OŚWIADCZENIE O OSIĄGNIĘTYCH DOCHODACH

 


 

 

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Do ustalenia prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego poza złożonym wnioskiem wymagane jest przedłożenie zaświadczenia od komornika sądowego o bezskutecznej egzekucji (min. 2 miesiące) oraz o dokonanych wpłatach od dłużnika.

 


 

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

 


 

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) 2019/2021

 


 

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) 2021/2022

 


 

- WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 


 

- POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

 


 

- WNIOSEK O WYDANIE OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

 


 

- WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

 


 

- WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

 


 

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

 


 

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

  


 

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE)

 


  

- POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  


 

- WNIOSEK O OBJĘCIE LECZENIEM ODWYKOWYM

 


 

- INFORMATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

 


 

 - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl