2020-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Strona główna -> Projekt systemowy "AKTYWNI - POTRZEBNI"

 

PROJEKT SYSTEMOWY - realizowany przez GOPS w Czernicy od 2008 r.

współfinansowany z europejskiego funduszu społecznego
w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 
Piorytet VII. Promocja integracji społecznej
  

ŚRODKI FINANSOWE   na realizację projektu:

 Rok:

2008 - 55.463,97 , w tym wkład własny 10% tj; - 5.546,42 zł   
2009 - 85.055,56 , tym wkład własny 10 % tj; - 8.930,80 zł
 
 
2010 - 105.189,55 zł, w tym wkład własny 10 % tj; - 11.044,90 zł
2011 - 132.243,98 zł,  w tym wkład własny 10 % tj; - 13.885,62 zł 
2012 - 180.000,00 zł, w tym wkład własny 10 % tj; - 18.900,00 zł 
 
 
 
2013 - 204.098,00 zł, w tym wkład własny  15 % tj; - 30.614,70 zł
2014 - 204.098,00 zł, w tym wkład własny 15 % tj; - 30.614,70 zł
__________________________________________ 
 
CEL projektu: 
Aktywna integracja społeczna  i zawodowa osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących zagrożonych zwolmnieniem, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 

UCZESTNIKOM  projektu zapewniamy 

 

 1.  Aktywizację zawodową - wartsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w celu nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy                                     

2.  Aktywizację społeczną - warsztaty i spotkania indywidualne mające na celu podniesienie kompetencji społecznych

3.  Aktywizację edukacyjną - zdobywanie kompetencji i umiejętności zawodowych to kursy i szkolenia zawodowe

4.  Wsparcie dochodowe 

5.  Pomoc w zorganizowaniu opieki nad osobami zależnymi

6.  Pracę socjalną, poradnictwo, doradztwo

7.  Działania integracyjne i środowiskowe

 
Liczba osób biorących udział w projekcie :
 
rok 2008   -  11 uczestników
rok 2009     -  13 uczestników
rok 2010     -   6 uczestników  i 70 osób z otoczenia
rok 2011     -   8 uczestników  i 75 osób z otoczenia 
rok 2012     -  12 uczestników  i  70 osób z otoczenia
rok 2013     -  14 uczestników
 
 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl