2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

 

 

 

 

HARMONOGRAM  WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W 2021 r.

                                                      

 

 

RODZAJ

ZASIŁKU

DODATKI MIESZKANIOWE, ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE ZASIŁKI STAŁE, CELOWE, OKRESOWE, PIELĘGNACYJNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, ŚWIADCZENIA RODZINNE
STYCZEŃ

12

WTOREK

12

WTOREK

18

PONIEDZIAŁEK

27

ŚRODA

LUTY

5

PIĄTEK

10

ŚRODA

18

CZWARTEK

24

ŚRODA

MARZEC

5

PIĄTEK

10

ŚRODA

18

CZWARTEK

29

PONIEDZIAŁEK

KWIECIEŃ

5

PONIEDZIAŁEK

12

PONIEDZIAŁEK

19

PONIEDZIAŁEK

28

ŚRODA

MAJ

7

PIĄTEK

10

PONIEDZIAŁEK

18

WTOREK

28

PIĄTEK

CZERWIEC

4

PIĄTEK

10

CZWARTEK

18

PIĄTEK

28

PONIEDZIAŁEK

LIPIEC

5

PONIEDZIAŁEK

12

PONIEDZIAŁEK

19

PONIEDZIAŁEK

28

ŚRODA

SIERPIEŃ

6

PIĄTEK

10

WTOREK

18

ŚRODA

30

PONIEDZIAŁEK

WRZESIEŃ

6

PONIEDZIAŁEK

10

PIĄTEK

20

PONIEDZIAŁEK

27

PONIEDZIAŁEK

PAŹDZIERNIK

6

ŚRODA

11

PONIEDZIAŁEK

18

PONIEDZIAŁEK

27

ŚRODA

LISTOPAD

5

PIĄTEK

10

ŚRODA

18

CZWARTEK

26

PIĄTEK

GRUDZIEŃ

6

PONIEDZIAŁEK

10

PIĄTEK

20

PONIEDZIAŁEK

20

PONIEDZIAŁEK

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl