2020-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Strona główna -> Partnerstwo Lokalne " AKTYWNI RAZEM"

 

 PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CZERNICA 

 
Dnia 21 grudnia 2010 roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CZERNICA. Partnerstwo zostało utworzone przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czernica. 

  

 

SYGNATARIUSZE PARTNERSTWA LOKALNEGO "AKTYWNI RAZEM"

 

 

1. Gmina Czernica

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy

4. Klub Sportowy PKS MAX ŁANY

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Nadolicach Wielkich

6. Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy

7. Szkoła Podstawowa w Ratowicach

8. Towarzystwo Miłośników Chrząstawy 

9. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

10. Sołectwo Łany     

 

 

Celem Partnerstwa jest zwiększenie skuteczności działania, twórcze i innowacyjne wykorzystanie potencjału ludzi, zasobów i środków finansowych, umożliwienie kompleksowych rozwiązań problemów lokalnych, a także zwiększenie zasięgu oddziaływania realizowanych przedsięwzięć.
 
Misją Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Czernica jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności społeczności lokalnej  i promocja działań na rzecz  mieszkańców Gminy Czernica.
Partnerstwo ma  przyczynić się do stworzenia i realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć, służących rozwiązywaniu problemów lokalnych i zaspokajaniu potrzeb – przy wykorzystaniu zasobów oraz możliwości członków partnerstwa.

 Sygnatarusze zachęcali zaproszonych na uroczystość kierowników jednostek i prezesów organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby do współpracy  podkreślając  otwartość porozumienia  na nowych partnerów. 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl