2020-04-07     Donata, Herminy, Rufina     "To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejszeod tego, co posiadam". Phil Bosmans    
Strona główna -> REALIZOWANE ZADANIA

 

W  GOPS w Czernicy  można ubiegać się o :
 
1.    ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
1.        świadczenia pieniężne, ( zasiłki celowe, okresowe, stałe),
2.        świadczenia w postaci rzeczowej,
3.        usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
4.        pomoc w postaci jednego ciepłego posiłku  
2.    ŚWIADCZENIA RODZINNE
 
1.        zasiłki rodzinne
2.        dodatki do zasiłków rodzinnych   
3.    ŚWIADCZENIA OPIKUŃCZE
 
1.        zasiłki pielęgnacyjne
2.        świadczenia pielęgnacyjne
3.      specjalny zasiłek opiekuńczy  
4.    BECIKOWE
5.    ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
6.    DODATKI  MIESZKANIOWE
7.   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne
8.   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i osoby rezygnujące zatrudnienia z związku z koniecznością zapewnienia opieki osobie potrzebującej 
9.   USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla osób pozostających poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego
10. STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY
 
11. INNĄ POMOC WYNIKAJĄCĄ Z PROGRAMÓW RZĄDOWYCH  w szczgólności z   powodu zdarzeń losowych powodzi, suszy itp..

12. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  (500+)
 
 
 
W  GOPS  uzyskasz też pomoc  w  postaci:
1.    PRACY SOCJALNEJ
2.    DORADZTWA
3.    PORADNICTWA
4. KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM I PRAWNIKIEM

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl