2021-05-19     Celestyny, Iwony, Piotra     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

 

 

05.05.2014 - GOPS na Samorządowych Dniach Sportu w Łanach

   

   W sobotę 26.04.2014r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy miał okazję zaprezentować swoje działania na imprezie plenerowej - IV Samorządowych  Dniach Sportu w Łanach i III U-Łańskiej Wiośnie organizowanej na terenie gminy Czernica.         
     Wystawa GOPS przedstawiała na specjalnie przygotowanych tablicach podsumowanie ostatnich kilku lat rozwoju naszego ośrodka w tym - Działania środowiskowe GOPS,  Partnerstwo lokalne „Aktywni Razem” oraz realizowany w ośrodku  Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 2 - Wolontariat Europejski oraz wolontariat lokalny. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Czernicy zaprezentował również swoje umiejętności na boisku, gdzie rozegrał się mecz między  Partnerstwem lokalnym  „Aktywni Razem”  a  Samorządem gminnym. W wesołej atmosferze zawodnicy drużyn piłkarskich stoczyli pojedynki o przysłowiowego „gola”,  jednak każdy z nich został zwycięzcą tego meczu, nie było przegranych a na boisku nie brakowało dobrej zabawy, jak również ciekawych piłkarskich akcji.

 

 ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

 


09.05.2013 - Po inspiracje do gminy Czernica

 

            W dniu 26 kwietnia br gościliśmy na terenie naszej gminy  grupę seniorów z Wałbrzycha i okolic Wałbrzycha, uczestniczki projektu "Senior - Lokomotywą Społeczności" realizowanego przez Regionalne Centrum wspierania inicjatyw Pozarządowych z Wałbrzycha,  w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Seniorki z Klubów Seniora z Wałbrzycha, Czarnego Boru, Mieroszowa i Starych Bogaczowic z przedstawicielami RCWIP z Wałbrzycha przyjechali do Gminy Czernica, aby przyjrzeć się jak działają seniorzy w naszej gminie i czerpać inspiracje z ich doświadczeń i wiedzy.

 

             Spotkanie z udziałem ponad 80 seniorów z Wałbrzycha i Gminy Czernica odbyło się w świetlicy w  Ratowicach. Doświadczeniami z terenu naszej gminy dzieliły się najbardziej aktywne i zorganizowane środowiska senioralne tj; Koło Emerytów i Rencistów z Ratowic i Zespół Ratowiczanki, Koło Gospodyń Wiejskich z Chrząstawy,  „Gajkowianie z Gajkowa,  Grupa „Polonezek” z Łan  oraz Panie terenu gminy Czernica uczestniczki „Czwartowych Poranków”. Seniorzy, a właściwie seniorki nie tylko opowiadały o tym jak działają, ale też zaprezentowały swoją działalność i zdolności; występem na scenie poprzez wystawę rękodzieł oraz produktem lokalnym.   

 

Jak przystało na gospodarzy wszyscy dołożyli wszelkich starań by spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, by zainspirować naszych gości pozytywną energią do wszelkiej aktywności. W imieniu władz samorządowych gości przywitał z-ca wójta Marian Zaraś. Następnie „Polonezki” zaprezentowały „Modę Wszechczasów”. Piękne suknie wykonane przez p. Kazię oraz gracja Pań wzbudziły podziw wszystkich uczestników spotkania. Po pokazie „mody wszechczasów” mogliśmy podziwiać wytęp taneczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ratowicach. Następnie Zespół „Ratowiczanki” zachwycił zebranych w świetlicy pięknym śpiewem pieśni dolnośląskich i specjalnie  napisanych na tę okoliczność przez Panią Basię.  Po występie „ Ratowiczanek”  zaprezentowali się „Gajkowianie”, po czym  zaprosili do wspólnego śpiewu piosenek biesiadnych. Jak  się okazało wszyscy chętnie przystąpili do wspólnego śpiewania. Pani Bożena zadbała o to by, każdy miał śpiewnik, słowa piosenek były widoczne też na ekranie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Chrząstawy ukoiły nasze podniebienia swoim produktem lokalnym – pysznymi pierogami. W czasie poczęstunku  wyświetlany był film przygotowany przez Pana Piotra, na którym mogliśmy zobaczyć Panie z Chrząstawy Małej i Wielkiej w czasie przygotowywania pierogów, gdzie Pani Stasia prezentowała działalność Chrząstawskiego Koła i produkt lokalny. Grupę Pań aktywnych z terenu Gminy Czernica, uczestniczki „Czwartkowych poranków”  mogliśmy  zobaczyć jak dbają o kondycję poprzez ćwiczenia prowadzone przez Panią Helenę. Panie nie tylko dbają o sprawność i kondycję fizyczną, ale również o zdrowie i urodę poprzez różne zajęcia prowadzone podczas „poranków czwartkowych”, które odbywają się w siedzibie GOPS.

 

Po części artystycznej  i posiłku  w plenerze odbyła się sesja fotograficzna,  wspólne zdjęcia. Ostatnim punktem wizyty inspiracyjnej była wymiana dobrych praktyk i doświadczeń. Przedstawiciele z poszczególnych miejscowości i organizacji senioralnych  opowiadali o tym co robią, jakie działania wspólnie podejmują, zachęcając przy tym innych do aktywności. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać też wystawę przygotowaną z własnoręcznie wykonanych eksponatów; tj obrazy malowane, obrazy wyszywane, serwetki szydełkowane, wycinanki, kartki okolicznościowe, szkatułki, wazony oraz  inne rękodzieła wykonane przez seniorów z gminy Czernica. Duże zainteresowanie wzbudziły wystawy prac artystycznych przygotowanych przez panie skupione przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy i jej Filii w Ratowicach. 

 

Spotkanie współfinasowane było przez RCWIP w ramach realizowanego projektu "Senior - Lokomotywą Społeczności", a zorganizowane zostało przez Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Czernica „ Aktywni Razem”.

Poza wymianą doświadczeń i dobrych praktyk z naszymi gośćmi z Wałbrzycha,  spotkanie było okazją do integracji seniorów z terenu naszej gminy, wzajemnego poznania się oraz wspólnego miłego spędzenia czasu.

Wszystkim biorącym udział w spotkaniu oraz zaangażowanym w jego organizację serdecznie dziękujemy.

Partnerstwo „ Aktywni-Razem”

 

 

 Zapraszamy do Galerii Zdjęć

 


12.10.2012  r. - Wizyta studyjna w Gminie Czernica

 

            W dniu 5 października 2012 r. w Gminie Czernica odbyła się Wizyta Studyjna  przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu i gminnych jednostek organizacyjnych z Miasta i Gminy Żmigrodu, Sobótki oraz przedstawicieli Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Wizyta pt. „ Współpraca lokalna” trzech partnerstw lokalnych Czernicy, Sobótki i Żmigrodu, w której wzięło udział 51 osób została zorganizowana z inicjatywy Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju gminy Czernica „Aktywni Razem” przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Celem Wizyty było dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń pomiędzy partnerstwami lokalnymi, a także poznanie rozmaitych projektów społecznych i działań, które są realizowane w Gminie Czernica. Podczas wizyty Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Żmigród „Żmigrodzianie” oraz Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Sobótka „ Sobótczańska Wspólnota” poznali czym charakteryzuje się współpraca lokalna w gminie Czernica, w którą aktywnie angażuje się Partnerstwo „Aktywni Razem”. 

       Na początku spotkania zastępca Wójta Marian Zaraś przedstawił uczestnikom Wizyty Studyjnej ogólną charakterystykę gminy, jej zasoby, perspektywy i kierunki rozwoju. Nawiązał do pierwszych działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych skupionych w społecznych komitetach, które tworzyły się w celu wykonywania infrastruktury wodno- kanalizacyjnej i telefonicznej w poszczególnych miejscowościach. Komitety te poprzedzały powstawanie organizacji pozarządowych w gminie Czernica, które to obecnie w ramach współpracy wykonują zadania własne gminy w zakresie szeroko rozumianej kultury, sportu, turystyki i rekreacji, tak dla młodzieży jak i osób dorosłych, w tym dzieci niepełnosprawnych. Gmina w ramach ogłaszanych corocznie konkursów udziela dotacji na realizację tych działań.

         Następnie przedstawiciele partnerstw lokalnych udali się do siedziby GOPS i zapoznali się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, który oprócz swoich statutowych zadań, w ramach projektów konkursowych pozyskuje środki i realizuje liczne działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Czernica tj: kursy i szkolenia, prelekcje ze specjalistami, imprezy plenerowe i okolicznościowe, wycieczki integracyjno-krajoznawcze, zajęcia artystyczne, gimnastyczne. Gościom przybliżono również działania ośrodka w zakresie prowadzonego wolontariatu lokalnego i europejskiego.

         Kolejnym punktem programowym była wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy, w której można było podziwiać nie tylko zgromadzone zbiory, ale również zapoznać się z działalnością Biblioteki na rzecz integracji społecznej dzieci i dorosłych, zapoznać się ze sztuką decoupage, w trakcie odbywających się  w tym czasie warsztatów.

         Następnie uczestnicy wizyty udali się do Ratowic, gdzie zapoznali się z nie tylko z działalnością Towarzystwa Przyjaciół Ratowic, jego inicjatywami społecznymi, ale w pięknie wyremontowanej świetlicy mogli podziwiać występ  Zespołu „Ratowiczanki” z repertuaru pieśni Dolnośląskich. Goście odwiedzili też filię Biblioteki oraz Szkołę Podstawową w Ratowicach podziwiając przy tym salę sensoryczną, tablicę interaktywną oraz plac zabaw urządzony w ramach projektu „Wesoła szkoła”. Kolejnym punktem zaplanowanej wizyty było poznanie uczestników z działalnością Towarzystwa Miłośników Chrząstawy i produktem lokalnym pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Chrząstawy – smacznymi pierogami ruskimi. Podczas posiłku  w Czarnym Kurze w Chrząstawie Małej mieliśmy okazję zobaczyć warzenie piwa w browarze Państwa Frączyków.

         Kolejnymi miejscami, które odwiedzili nasi goście były Nadolice Wielkie, Kamieniec Wrocławski i Łany. Swoje działania na rzecz społeczności lokalnej zaproszonym Partnerstwom przedstawił reprezentant Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich wskazując przy tym na realizowany projekt p.n „Wioska internetowa”. Przedstawiciel Społecznego Komitetu Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy,  przedstawił projekty realizowane cyklicznie tj;  Zdrów jak Ryba, Biały Most oraz realizowane imprezy, w tym Pikniku Kamienieckiego. Słuchając o krzewieniu sportu i rekreacji przez Klub PKS Łany oraz Sołectwo Łany,  mogliśmy podziwiać pięknie usytuowany kompleks p. Zbyszka, ale również podziwiać stroje ułańskie i piękne suknie dam wprowadzając nas tym samym w niezwykły klimat. Panie z Zespołu „ Poloneska” w prezentowanych sukniach uatrakcyjniają wiele imprez gminnych i poza gminnych przybliżając nam Modę Wszechczasów”. W czasie wizyty goście zobaczyli również dom Kargula i Pawlaka słynnej sagi „Sami Swoi” w Dobrzykowicach, Park Pokoju w Nadolicach Wielkich oraz Skansen u Państwa Golinowskich. Nie można przy tym pominąć gościnności właścicielki Skansenu i przygotowanych dla zwiedzających pysznych ciepłych racuchów. Podsumowanie Wizyty Studyjnej Partnerstw Lokalnych odbyło się w pięknej świetlicy w Nadolicach Wielkich, gdzie mogliśmy podziwiać występ Zespołu „ Gieni - Dudki”. Przy występie Zespołu nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu piosenek biesiadnych, a nawet tańców.

        Wizyta studyjna stworzyła przestrzeń do wymiany doświadczeń lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji związanych z budowaniem rozwoju lokalnego oraz do dzielenia się dobrymi praktykami w sferze aktywizowania społeczności lokalnej i realizowania projektów społecznych.

 

Kiedy mówimy o aktywnej społeczności, zaczynamy myśleć o nawiązywaniu nowych „połączeń” z innymi osobami z naszej społeczności, uczymy się i zwiększamy wspólne kompetencje poprzez wymianę doświadczeń. Dzięki temu stajemy się wspólnotą współpracującą, a więc przestrzenią powiązań i pozytywnych więzi, w której każda osoba wchodząca w relację z inną powoduje ruch całej sieci – oddziałuje na całość…”

 
 

 
04.12.2011 r. - Wizyta studyjna w Żmigrodzie
 
Na zaproszenie władz samorządowych Żmigrodu w dniu 1 grudnia br delegacja przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z Gminy Czernica gościła w Gminie Żmigród. W wizycie studyjnej z gminy Czernica wzięło udział 15 osób. Wizyta studyjna  zorganizowana została przy wsparciu Regionalnego Centrum wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu z udziałem Pani Karoliny Furmańskiej, Małgorzaty Malec i Sandry Tomaszewskiej.  
W programie Wizyty studyjnej zaplanowano: wizyty w wybranych instytucjach: Ośrodku Sportu i Rekreacji, Środowiskowym Dom Samopomocy „Pałacyk”, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Arkadia” oraz w Zespole Placówek Kultury - Gminnym Centrum Informacji, a także wymianę doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami i pomysłami. Na spotkaniu zaprezentowane zostały filmy promujące Gminy Żmigród i Czernicę. 
Na uznanie zasługują podejmowane inicjatywy władz Miasta Żmigród w zakresie rekreacji, sportu, kultury i ekonomii społecznej. Duże wrażenie na uczestnikach naszej delegacji wywarła wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pałacyk” i prace, które tam widzieliśmy wykonane własnoręcznie  przez jego uczestników.
Było to drugie spotkanie przedstawicieli z gminy Czernica i Żmigródu. Przedstawiciele władz samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych gminy i organizacji pozarządowych z Gminy Czernica i Żmigrodu w październiku tego roku wzięli udział w Seminarium, którego tematem było „Budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.
 
Dziękując za serdeczne przyjęcie życzymy włodarzom Żmigrodu dalszych sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.

 

10.10.2011 r. –  Seminarium  w Sobótce

 

W dniach 6-7 października br.  grupa 15 osobowa z terenu naszej gminy wzięła udział w Seminarium wyjazdowym, którego tematem było „Budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

 Seminarium prowadzone było przez RCWIP we Wrocławiu w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wrocławskim” współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

W Seminarium wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz pomocy i integracji społecznej  z gminy Czernica i Żmigród.


 

27.09.2011 r. - Spotkanie przedstawicieli Partnerstw Lokalnych  Gminy Czernica, Oława i Prusice

 

    W dniu 02 września 2011r. w siedzibie GOPS w Czernicy odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli trzech Partnerstw Lokalnych gminy Czernica, Oławy i Prusice. Spotkanie  zorganizowane i prowadzone  przez   animatorki Karolinę Furmańską i Małgorzatę Malec z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu. W pierwszej części spotkania animatorki przekazały  informacje na temat projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, natomiast druga część poświęcona była wymienie doświadczeń w zakresie współpracy partnerskiej. Niespodzianką było wręczenie przez Sołtysa Łan Pana Ryszarda Wychudzkiego Kierownikowi GOPS Pani Krystynie Zaraś dyplomu uznania oraz statuetki „Przyjaciel wsi Łany”. Wizyta gości zakończyła się wspólnym zaplanowaniem kolejnego spotkania, tym razem w plenerze czyli rozegrania meczu piłki nożnej pomiędzy partnerstwami na terenie kompleksu sportowego PKS Łany.

 

Galeria zdjeć...

 


 

07.05.2011 r. - Samorządowy Dzień Sportu

 
W sobotę 7 maja 2011 w Łanach odbył się I Samorządowy Dzień Sportu. Była to wspólna inicjatywa Czernickiego Partnerstwa Lokalnego „Aktywni Razem” , Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego, mająca na celu integrację lokalnej społeczności i władz samorządowych poprzez zabawę i sport.
Dzięki gościnności Pana Zbigniewa Wolfingera na prywatnym kompleksie sportowym w Łanach rozegrano 3 mecze piłki nożnej.
Rozpoczęli najmłodsi adepci Akademii piłkarskiej PKS Max Łany, którzy zagrali z zaprzyjaźnionym klubem Widawa Kiełczów. Po meczu dzieci spotkały się przy pieczonej kiełbasce i otrzymały medale za udział w meczu. Drużyna Akademii otrzymała prezent od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Włodzimierza Chlebosza - zestaw piłek do gry w nogę.
Kolejny mecz rozegrały głównie Panie z drużyn Partnerstwa Lokalnego i Rady Gminy, wspomagane przez pracowników urzędu, jednostek samorządowych oraz stowarzyszeń. Drużynom należą się wielkie słowa uznania za ambicję, waleczność i wielkie poczucie humoru. Imprezę uświetniły żarty Panów, którzy w grze wystąpili w perukach. Mecz zakończył się wynikiem 5 : 2 dla drużyny partnerstwa i zapowiadany rewanż rokuje kolejne spotkanie pań. Obie drużyny nagrodzone zostały pucharem od Starosty, a każdy z uczestników medalem.
Gdy na boisko wkroczyła drużyna Samorządowców z gminy Czernica i drużyna VIP- Samorządowców z Powiatu – gra zaczęła się na poważnie. W meczu tym zagrali goście specjalni- olimpijczycy Rafał Kubacki oraz Włodzimierz Chlebosz oraz Starosta Andrzej Szawan, Przewodniczący Rady Powiatu Michał Trębacz. Natomiast drużynę Samorządowców w większości reprezentowali pracownicy Urzędu Gminy Czernica, sołtysi, radni i członkowie partnerstwa. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.
W wesołej i miłej atmosferze zawodnicy drużyn piłkarskich stoczyli pojedynki o trofea, jednak każdy został zwycięzcą tego turnieju, nie było przegranych. Na murawie nie brakowało dobrej zabawy, jak również ciekawych piłkarskich akcji. Po zakończeniu spotkania wszystkie drużyny w zgodzie z duchem pokojowej rywalizacji spędzili miło czas przy wspólnym stole.
Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w organizację tej sportowej imprezy, Starostwu Powiatowemu, Wójtowi Gminy Czernica, oraz Panu Zbigniewowi Wolfingerowi.
Specjalne podziękowania dla gości, którzy uświetnili swoją obecnością I Samorządowy Dzień Sportu w Łanach.
 
 

 

21 grudnia 2010 roku - zostało podpisane  Porozumienie o współpracy PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CZERNICA.

 
Partnerstwo zostało utworzone przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czernica. 
 Na uroczystość podpisania deklaracji partnerskiej zostali zaproszeni:    
1.    Lidia Geringer De Odenberg – europosłanka
2.    
Włodzimierz Chlebosz – członek zarządu województwa dolnośląskiego
3.    Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego
4.    Michał Trębacz – przewodniczący Rady Powiatu
5.    Łukasz Domagała – Prezes Zarządu RCWIP
6.    Karolina Furmańska – animatorka RCWIP
7.    Radni Gminy Czernica    
8.    Kierownicy jednostek
9.    Eugeniusz Engel – prezes Ligii Ochrony Kraju powiatu oławskiego
10   Marcin Sykut i Sławomir Dumański – przedstawiciele Happy Time
11.  Prezesi i członkowie stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy
12.  Przedstawicieli z Gminy Prusice
 
Swoją obecnością gospodarzy zaszczycili: Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Andrzej Szawan, Pani Karolina Furmańska z RCWIP, Eugeniusz Engel, Marcin Sykut, Sławomir Dumański, Radni Gminy Czernica, przedstawiciele z Gminy Prusice, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi i członkowie stowarzyszeń działających na terenie gminy.
Wójt  Stefan Dębski przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości, przedstawił ideę parnerstwa lokalnego, pogratulował sygnatariuszom. Przewodniczący Rady Gminy Pan  Jarosław Jagielski odczytał list gratulacyjny dla Partnerstwa od Pani Lidii Geringer De Odenberg i  wręczył inicjatorce utworzenia partnerstwa lokalnego Krystynie Zaraś  zaproszenie do Europarlamentu.  Następnie głos zabrali Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Andrzej Szawan oraz Pani Karolina Furmańska z RCWIP.  Kierownik GOPS Krystyna Zaraś przedstawiła prezentację multimedialną przedstawiającą historię powstawania partnerstwa oraz partnerów i ich działalność na rzecz środowiska lokalnego.Po prezentacji Zastępca Wójta Aleksander Ziobro odczytał Akt Porozumienia. Po tym wywoływani Sygnatatariusze podpisywali dokument  Porozumienia o Współpracy Partnerskiej. Po części oficjalnej,  gospodarze  zaprosili wszystkich gości na mały poczęstunek.  Uroczystość podpisania deklaracji uświtnił występ uczniów Szkoły Podstawowej w Ratowicach grą  znanych kolęd, wprowadzając tym samym wszystkich obecnych w świąteczny nastrój. 
 
Sygnatariusze  Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Czernia:
1.    Gmina  Czernica – Wójt  - Stefan Dębski
2.    Gminna Biblioteka Publiczna     w Czernicy – Dyrektor - Halina  Tokarz
3.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy – Kierownik - Krystyna Zaraś
4.    Klub Sportowy PKS Max Łany – Wiceprezes - Jerzy Misztal
5.    Ochotnicza Straż Pożarna w Nadolicach Wielkich – Prezes - Czesław Przech
6.    Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy Prezes - Piotr Gróbarczyk
7.    Szkoła Podstawowa w Ratowicach – Dyrektor - Zofia Roman
8.    Towarzystwo Miłośników Chrząstawy – Prezes - Joanna Ziembińska
9.    Towarzystwo Przyjaciół Ratowic – Prezes - Jarosław Jagielski
 

 

08.11.2010 - INRORMACJA

 
Informujmy, że w dniu 24 listopada br  o godzinie15 w siedzibie GOPS odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, zainteresowanych powstaniem partnerstwa lokalnego. Wszystkich uczestników szkolenia w  Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym "Krzyżowa" w czerwcu i wrześniu br  serdecznie zapraszamy.
 
Na spotkaniu  z  animatorką Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu p.Karoliną Furmańską zostana omówione procedury związane z zawiązaniem papartnerstwa lokalnego w Gminie Czernica.
Uczestników szkoleń i wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy.
K. Zaraś

  

14.06.2010 -  INFORMACJA 

    
W dniach od 09 - 12 czerwca 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” odbyło się szkolenie dla liderów lokalnych z zakresu zawiązywania i rozwoju partnerstw.  Gminę Czernica reprezentowała grupa 9 osobowa; przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy; szkoły, bibliotek, GOPS, Urzędu Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tematem szkolenia było m.in. wypracowanie zasad komunikacji i współpracy między partnerami, określenie posiadanych zasobów i ograniczeń partnerstwa, oraz określenie misji i celów partnerstwa. Bezpłatne szkolenie dla grup partnerskich zostało przeprowadzone przez trenerki z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu.
 
     Kolejne spotkanie w sprawie partnerstwa lokalnego w Gminie Czernica odbędzie się we wrześniu br. Termin spotkania będzie podany na stronie Urzędu Gminy i GOPS. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju lokalnego  serdecznie zapraszamy.
 
 

 

 07.05.2010 -  SPOTKANIE

 
W dniu 07 maja br.  w Urzędzie Gminy w  Czernicy odbyło się  drugie  spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych gminy, oraz radnych i sołtysów. Tematem spotkania było określenie potrzeb oraz określenie zasobów i potencjału gminy. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania przedstawiali różne propozycje i pomysły rozwiązywania problemów lokalnych. W spotkaniu wzięło udział 27 osób. 
 
Prowadząca spotkanie Pani Karolina Furmańska z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu poinformowała uczestników o planowanym szkoleniu, które odbędzie się w dniach od 9 -11 czerwca br. Z terenu Gminy Czernica w szkoleniu weźmie udział ok.10 osób.
Następne spotkanie odbędzie się w czerwcu br. Informacja o terminie spotkania zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 

 

31.03.2010 - SPOTKANIE                                    

 
 
W dniu 31 marca 2010 roku z inicjatywy GOPS - w Urzędzie Gminy Czernica odbyło się spotkanie dotyczące przedstawienia idei partnerstwa lokalnego oraz nawiązania współpracy na rzecz środowiska lokalnego.
        W spotkaniu  wzięło udział 30 osób reprezentujących różne grupy społeczne,  instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, radni i sołtysi. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzone  przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, reprezentowane przez Panią Karolinę Furmańską.  
      Wójt Gminy  Pan Stefan Dębski  przywitał zaproszone osoby, oraz przedstawił cel spotkania. Pani Karolina Furmańska z RCWIP zaprezentowała  ideę partnerstwa lokalnego, czym jest partnerstwo lokalne?, dlaczego warto współdziałać?.  Przedstawiła doświadczenia RCWIP w budowaniu partnerstw oraz wspierania lokalnego rozwoju.  Kierownik GOPS przedstawiła prezentację multimedialną z działalności statutowej ośrodka i działań środowiskowych prowadzonych przez GOPS w 2008 i 2009 roku. Zapoznała uczestników spotkania w zakresie potrzeb  konkretnych grup społecznych oraz przedstawiła plan działań GOPS na 2010 r. Na spotkaniu odbyła się  również dyskusja na temat problemów i potrzeb występujących w środowisku lokalnym.
      Partnerstwa lokalne są atrakcyjnym narzędziem łączącym zasoby społeczne, prywatne i publiczne. Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane  tworzeniem partnerstwa lokalnego  na następne spotkanie, które odbędzie się  27 kwietnia br.
 
 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl