2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> NASZE SUKCESY

Nasze sukcesy

 

30.04.2019r. - Certyfikat Samorząd Przyjazny Rodzinie dla miejscowości Czernica w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Postaw na rodzinę!" 2018 realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy

 

10.05.2016r. - Certyfikat za skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań

 

29.11.2013r. - Pracownik socjalny z GOPS Czernica zajmuje II miejsce w konkursie "Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2013"

 

27.02.2013r. - Certyfikat dla GOPS w Czernicy nadający ośrodkowi status Organizacji Wysyłającej, Goszczącej i Koordynującej w ramach Akcji 2. Wolontariat Europejski

 

08.12.2012r. - Certyfikat "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom" przyznany dla GOPS przez sieć centrów wolontariatu w Polsce na lata 2013-2014

 

18.05.2012r. - Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej nadany dla GOPS w Czernicy przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

 

25.10.2010r. - Przekazanie GOPS nowej siedziby przy ul. Wrocławskiej 78

 

01.02.2010r. - Certyfikat dla GOPS w Czernicy nadający Ośrodkowi status Organizacji Goszczącej w ramach Akcji 2. Wolonatriat Europejski

 

  ********************************************************************************************************

 


 

30.04.2019r. - Certyfikat Samorząd Przyjazny Rodzinie dla miejscowości Czernica w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Postaw na rodzinę!" 2018 realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy

 

 


 

10.05.2016r. - Certyfikat za skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań

 

Miło nam poinformować, że za działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy na rzecz egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych - Gmina Czernica otrzymała: "Certyfikat za skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań"

 

 


9.12.2013r. - Pracownik socjalny z GOPS Czernica wyróżniony w konkursie "Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2013"

 

   

 

  

   W dniu 29.11.2013r. we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala z okazji “Dolnośląskiego Dnia Pracownika Socjalnego”, którą  zorganizowało Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej.

   Podczas uroczystości został rozstrzygnięty konkurs “Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2013”. Do konkursu nominowanych było 16 pracowników socjalnych z województwa dolnośląskiego, w tym pracownik socjalny z GOPS w Czernicy Pani Agata Wojtaszewska.

   W dniu 12 listopada 2013r. niezależna Kapituła złożona z ekspertów wybrała trzech najlepszych dolnośląskich pracowników socjalnych. Wśród wyróżnionych, znalazła się również Pani Agata Wojtaszewska. Pani Agata została nagrodzona za zaangażowanie w niesienie ludziom pomocy, za całokształt pracy na rzecz rodziny, grupy społecznej i społeczeństwa lokalnego, czyli mieszkańców gminy Czernica. Jej postawa społeczno-zawodowa staje się inspiracją dla innych pracowników socjalnych z naszego ośrodka.

 

Serdecznie gratulujemy koleżance Agacie Wojtaszewskiej i życzymy jej dalszych sukcesów i wspaniałych pomysłów w kreowaniu nowych działań.

 


Galeria Zdjęć

Zapraszamy również do obejrzenia relacji z Gali Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego.

FAKTY:
http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty/wideo/29112013-g1830/13151088?start_rec=8

ROZMOWA FAKTÓW:

http://www.tvp.pl/wroclaw/publicystyczne/rozmowa-faktow/wideo/29112013/13151079

 


 27.02.2013r. - Certyfikat dla GOPS w Czernicy jako organizacji wysyłającej, goszczącej i koordynującej projekty wolontariatu europejskiego.

 

 

 

 

 


08.12.2012r. - Certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom

 

       Podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu, która odbyła się w kinie Helios w dniu 8 grudnia 2012 r. tutejszy ośrodek otrzymał wyróżnienie jakim jest Certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

 

 

 

          Był to konkurs skierowany do organizacji, których współpraca z wolontariuszami wybiega poza zapisy ustawy. Organizacji, która dba nie tylko o zapewnienie pracy wolontariuszom, ale równieżo możliwość rozwoju osobowościowego oraz zawodowego. 

       Nasza kandydatura była poparta doświadczeniem koordynowania pracą woluntarystyczną zarówno naszych ochotników lokalnych jak i wolontariuszy zagranicznych w ramach programu "Młodzież w działaniu" od 2009 roku.

 

 

18.05.2012 CERTYFIKAT JAKOŚCI Centrum Aktywności Lokalnej

 

        Piątek 25.05.2012 r. był dla nas szczególnym dniem, ponieważ po  5-cio letniej działalności na rzecz aktywizacji oraz integracji społeczności lokalnej, nasza instytucja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy został wyróżniony Certyfikatem Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, jako jedna z 78-miu elitarnych organizacji w Polsce.

 


   


 

        W patetycznej atmosferze podczas trwającej sesji Rady Gminy Czernica, na ręce Kierownika Ośrodka Pani Krystyny Zaraś wręczenia certyfikatu dokonali Pan Zenon Matuszko oraz Pani Sandra Tomaszewska przedstawiciele Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Gratulacje zostały złożone również władzom gminy, ponieważ sukces jednej z jednostek podległych gminie, rzutuje na pozytywny wizerunek całej gminy.

     Mieliśmy okazję dzielić się tą podniosłą chwilą z uczestnikami sesji rady, do których należeli radni oraz sołtysi  miejscowości gminnych , dyrektorzy szkół, władze i pracownicy Urzędu Gminy w Czernicy, przedstawiciele naszego ośrodka oraz inni mieszkańcy naszej gminy.

     Kierownik ośrodka wygłosiła podziękowanie dla organizacji FRES i RCWIP za udzielane wsparcie przy realizacji działań oraz władzom gminy za udostępnienie zasobów w postaci nowej siedziby, która to umożliwia nam podejmowanie szerszego spektrum aktywności.

       Gwoli przypomnienia zebranym została przedstawiona prezentacja streszczająca inicjatywy podejmowane dotychczas przez zespół GOPS.

       Ta forma wyróżnienia stanowi dla nas ogromny sukces ale również jest wyznacznikiem wysokiej jakości przeprowadzanych akcji aktywizacyjnych, czemu będziemy się starali dorównać.

 

Galeria zdjęć z wręczenia wyróżnienia

 

 


 

28.10.2010 r. - NOWA SIEDZIBA DLA GOPS       

 

Od 25 października 2010 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy mają swoją nową siedzibę. Budynek przy ul. Wrocławskiej 78 po byłej szkole podstawowej, decyzją władz gminnych został przystosowany, wyremontowany i przekazany na potrzeby GOPS.

    W dniu 27 października 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby ośrodka. Na inaugurację przybyły władze lokalne m.in. Wójt Gminy Stefan Dębski, Zastępca Wójta Aleksander Ziobro, Skarbnik Elżbieta Kalityńska, Radni, Ksiądz Proboszcz Jan Pankała, sołtysi i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

 

            Kierownik Krystyna Zaraś złożyła podziękowania na ręce władz gminy i radnych gminy za wszelkie starania w kierunku zebrania i przeznaczenia środków na remont oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych. Wyremontowany budynek, przekazany dla potrzeby ośrodka przyczyni się do sprawniejszego wypełniania powierzonych mu zadań przy pełnym wykorzystaniu potencjału pracowników. Dla pracowników ośrodka był to długo wyczekiwany moment.

  Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeniu na uroczyste przecięcie wstęgi, wpisanie się do pamiątkowej księgi GOPS oraz słodki poczęstunek. 

 
 
 

 

 01.02.2010r. - CERTYFIKAT ORGANIZACJI GOSZCZĄCZEJ

 

     Statut akredytowanej organizacji EVS i Certyfikat Organizacji Goszczącej, nadany dla naszego ośrodka przez Fundację Rozwoju Systemu Eduklacji, daje nam możliwość goszczenia w Gminie Czernica wolontariuszy z różnych państw.

 

 

 

         W grudniu 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w Warszawie o przyznanie statusu akredytowanej organizacji EVS. Po wizycie  Akredytora organizacji EVS - GOPS w Czernicy otrzymał akredytację Organizacji Goszczącej.

     Jesteśmy jedynym ośrodkiem pomocy społecznej w Polsce który uczestniczy w programie „Młodzież w działaniu” Wolontariat Europejski i posisda statut akredytowanej organizacji EVS.  

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl