2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy
budynek GOPS - Czernica ul. Wrocławska 78 

 

Posiedzenia Komisji - odbywają się raz w miesiącu (trzeci czwartek miesiąca)

dyżur: ostatni czwartek miesiąca od 15.00 do 16.00 - po wcześniejszym umówieniu się  tel. 71 318 01 80

 

 

Regulamin oraz skład GKRPA
Wniosek o objęcie odwykowym  leczeniem

 

 

Gdzie uzyskać pomoc ?

 

Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu oraz rodziny dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać bezpłatnie pomoc specjalistyczną w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym w Czernicy:

 

 

Psychologiczny Punkt  Konsulltacyjny
budynek GOPS -  Czernica ul. Wrocławska 78 pok. nr 13 (I piętro)


 Dyżury specjalistów: 

 

Prawnik:

- porady prawne 

poniedziałek -  godz. od 13.00 do 15.00

 

Psycholog:

- porady i konsultacje psychologiczne  

czwartek - godz. 11.00 - 14.00

 

Psycholog

- konsultacje indywidualne

środa - godz. 14.00 - 16.00

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych z elementami terapii,

środa - godz. 16.00 - 18.00


Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- konsultacje, poradnictwo

ostatni wtorek miesiąca - godz. 15.00 - 16.00 (po wcześniejszym umówieniu się tel. 71 318 01 80)

 

 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

- konsultacje, poradnictwo w godzinach pracy ośrodka

 

 Ważne telefony:

  

Niebieska Linia - 0 801 12 00 02 

Policyjny Telefon Zaufania - 0 800 283 10

Wrocławski Telefon Zaufania - 71 77 66 208  (sob, niedz, święta godz. 9:00 – 20.00)

Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego - 71 340 44 90

Posterunek Policji Kamieniec Wrocławski - 71 340 29 04, 71 340 29 06, 71 340 29 07

Zgłoszenia całodobowe: Komisariat Policji Wrocław Osiedle - 71 340 28 20

 

Powiadamianie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia - 112 

 

                                           1. Czym jest uzależnienie 

                                           2. Współuzależnienie

                                           3. Testy

                                           4. Ośrodki lecznictwa i terapii, poradnie

                   

 

Wyswietlen: 4244
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl