2020-07-09     Hieronima, Palomy, Weroniki        
Strona główna -> Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
 
Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy
budynek GOPS - Czernica ul. Wrocławska 78 

 

Posiedzenia Komisji - odbywają się raz w miesiącu (trzeci wtorek miesiąca)

dyżur: ostatni wtorek miesiąca od 15.00 do 16.00 - po wcześniejszym umówieniu się  tel. 71 318 01 80

 

 

Regulamin oraz skład GKRPA
Wniosek o objęcie odwykowym  leczeniem

 

 

Gdzie uzyskać pomoc ?

 

Osoby uzależnione i współuzależnione  od alkoholu oraz rodziny dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać bezpłatnie  pomoc specjalistyczną w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym w Czernicy:

 

 

Psychologiczny Punkt  Konsulltacyjny
budynek GOPS -  Czernica ul. Wrocławska 78 pok. nr 13 ( I piętro )


 Dyżury specjalistów: 

 

Prawnik:

- porady prawne 

poniedziałek -  godz. od  11.00 do 13.00

 

Psycholog:

- porady i konsultacje psychologiczne  

wtorek  - godz. 11.00 - 14.00, 3 wtorek miesiąca od 11.00 - 15.00

 

Psycholog

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych z elementami terapii,

środa - godz. 15.30 - 18.30


Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- konsultacje, poradnictwo

ostatni wtorek miesiąca - godz. 15.00 - 16.00 (po wcześniejszym umówieniu się ( tel 71 318 01 80 )

 

 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

- konsultacje, poradnictwo

w godz. pracy ośrodka

 

 Ważne telefony:

 

 

Niebieska Linia   - 0 801 12 00 02 

Policyjny Telefon Zaufania - 0 800 283 107 

Wrocławski Telefon Zaufania - 71 77 66 208  (sob, niedz, święta godz. 9:00 – 20.00)

Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego - 7 1 340 44 90

Posterunek Policji Kamieniec Wrocławski - 71 340 29 04, 71 340 29 06, 71 340 29 07

Zgłoszenia całodobowe: Komisariat Policji Wrocław Osiedle  - 71 340  28  20

Powiadamianie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia - 112

 

                                           1. Czym jest uzależnienie 

                                           2. Współuzależnienie

                                           3. Testy

                                           4. Ośrodki lecznictwa i terapii, poradnie

                                  

 masz pytanie do psychologa napisz:  psycholog@gops.czernica.pl 


 

 

 

Wyswietlen: 3954
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl