2020-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Strona główna -> WOLONTARIAT

 

WOLONTARIAT W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY

 

Koordynator: Inspektor ds. świadczeń - Paula Stęplowska 

tel.71 318 -01 80 wew. 15

 

 ****************************************************************************

Chcesz zostać wolontariuszem ?

Masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym? Dołącz do nas.
 
  
*************************************************************
  
 Dlaczego warto być wolontariuszem ?
 

-  zdobywasz ciekawe doświadczenia zawodowe, którymi potem możesz wzbogacić swoje

   swoje CV,

-  twoje umiejętności jak znajomość języków obcych, przedmiotów ścisłych,

   programów komputerowych, zdolności muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą  

   okazać się nieocenione dla innych, a przy tym możesz je rozwijać i kształtowć

-  wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie takich cech jak: umiejętność

   przekazywania wiedzy, pracy w grupie, organizacji, kreatywność, zdolności

   organizatorskie, przywódcze itp,

-  innym pomożesz, sprawisz radość, a swoje życie uczynisz barwniejszym.

 
Czym zajmuje się wolontariusz?

Zakres prac wolontariuszy jest szeroki, zależy od ich wieku, umiejętności i oczekiwań. Wolontariusze mogą udzielać pomocy osobom indywidualnym (np. osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom), bądź pracować na rzecz organizacji,  instytucji np: ośrodka pomocy społecznej, bibloteki, szkół itp.).
 
1) Wolontariusz pomaga osobom indywidualnym
 
Pomoc rodzinie, bądź osobie indywidualnej zależy od potrzeb tych osób. Jeśli są to np. osoby starsze, bądź niepełnosprawne - wolontariusz może pomóc w wykonywaniu codziennych czynności, tj. zakupy, załatwianie spraw w urzędzie lub na poczcie itp. Najczęściej jednak wolontariusze są towarzyszami osób potrzebujących - rozmawiają z nimi, zabierają na spacer, czytają książkę itp.
Wielu wolontariuszy pracuje z dziećmi, pomaga w odrabianiu lekcji, bawi się z nimi, dzieli się zainteresowaniami i wiedzą organizuje im czas wolny.
 
 
2) Wolontariusz pomaga grupie osób:
 
Wolontariusze chętnie angażują się w pracy na rzecz konkretnej grupy ( dzieci, młodzieży, seniorów, grup wsparcia,itp. dzieląc się swoją wiedzą  specjalistyczną, określonymi zdolnościami i umiejętnościami, np.prelekcje, porady, konsultacje, itp.
Wolontariusze chętnie pomagają w organizowaniu działań środowiskowych na rzecz określonych odbiorców tj; festyny, imprezy okolicznościowe, (Mikołajki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka itp.),
 
Wolontariusze podczas imprez zajmują się organizowaniem zabaw i gier, pomocą w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa, np. przygotowaniu paczek dla dzieci itp. w obsłudze imprezy.

 
3) Wolontariusz pomaga organizacji lub instytucji
 
Wolontariusze często angażują się w prace organizacji pozarządowych i instytucji. Ich pomoc jest bardzo cenna, ponieważ w wielu przypadkach usprawnia funkcjonowanie instytucji i pozwala podejmować nowe działania. Zadania, jakie wolontariusze realizują w organizacji zależą od tego, czym się ona zajmuje oraz jakie umiejętności mają wolontariusze.
 
 Wolontariusz w organizacji może: 
- pomagać w wykonywaniu prostych prac biurowych: odbierać telefony, segregować  
  dokumenty,
- współtworzyć stronę internetową, ulotki, plakaty itp,
- brać udział w realizowanych przez organizację programach, lub je koordynować,
- pomagać w nagłaśnianiu działań organizacji, pisać relacje z wydarzeń,
- dzielić się swoją wiedzą fachową np. z zakresu księgowości, informatyki, prawa itp.
 
 
 
 
Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych osób.

Wolontariusz  - osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.
 

Wolontariat:  może być bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

 
 
Wolontariat 
 
Wolontariat został uregulowany ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. Ustawa wprowadziła możliwość angażowania wolontariuszy w instytucjach publicznych, przede wszystkim w organach administracji rządowej i samorządowej. Reguluje ona zasady tworzenia Centrów Wolontariatu i zatrudniania wolontariuszy. Bardzo ważnym celem powyższej ustawy jest prawne uregulowanie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.  

 

 

 
 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl