2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła"

  STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

GMINY CZERNICA "Rozwiń Skrzydła"

 

                                       

******************************************************************************************************************************


STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

SIEDZIBA:         Czernica, ul. Wrocławska 78 (budynek GOPS),

                         tel.: 71 318-01-80  e-mail: rozwinskrzydla@iap.pl

 

 

          Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej  Gminy Czernica „Rozwiń Skrzydła” zostało założone w 2011 roku przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.

         Głównym celem założenia stowarzyszenia jest wzbogacenie oferty Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób i rodzin z gminy Czernica w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. 

          Ze środków pozyskanych w ramach projektów konkursowych ogłaszanych przez różne instytucje, wspomagamy działaność ośrodka między innymi w takich obszarach jak: aktywizacja i integracja społeczna, integracja międzypokoleniowa, edukacja oraz wyrównywanie szans różnych grup społecznych.

        

        Nasze działania, w tym działania środowiskowe kierowane są w szczególności do dzieci oraz osób starszych.

  

 

 

         

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl