2020-10-23     Edwarda, Marleny, Seweryna     "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom a Prawdom kazać, by za drzwiami stały" - Cyprian Kamil Norwid    
Strona główna -> Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE CZERNICA

 

budynek GOPS - 55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

 
Przewodniczący Zespołu:
Katarzyna Felisiak - Starszy specjalista pracy socjalnej w GOPS Czernica

konsultacje i poradnictwo w sprawie przemocy w rodzinie

- w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej w Czernicy

kontakt:  tel/ fax 71 318 01 80 lub 71 318 00 34 (wew. 12)
telefon komórkowy: 695-463-419


 
*************************************************************************
 

Projekt „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

 
 
*************************************************************************
 
 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czernica.

 

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego :

 • Katarzyna Felisiak - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,
 • Anna Galińska - przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Rozwiń Skrzydła" w Czernicy,
 • Mateusz Donarski - przedstawiciel Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim Komisariatu Policji w Siechnicach,
 • Beata Sobańska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Oławie,
 • Anna Kuberska-Męzik - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach,
 • Joanna Nec-Bagińska - przedstawiciel Centrum Zdrowia w Czernicy,
 • Wioletta Markiel -  przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej,
 • Renata Godek-Fiet - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

                                                                     

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 

 1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.
 2. Budowanie Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienia procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

 4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a  w szczególności organizowanie współpracy służb.

 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 0050.82.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 sierpnia 2020 r. na podstawie  art. 9a  ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania. 

 

Zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w określa Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania.

 

 

Informator dotyczący podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Wrocławskiego i w powiatach ościennych

 

 

 

INFORMATOR POWIATU WROCŁAWSKIEGO PRZEMOC W RODZINIE

 


07.11.2016r. - Niebieska Linia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl