2019-09-20     Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu    
Strona główna -> Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE CZERNICA

 

budynek GOPS - 55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

 
Przewodniczący Zespołu:
Radosław Kozłowski - Specjalista pracy socjalnej w GOPS Czernica

konsultacje i poradnictwo w sprawie przemocy w rodzinie

- w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej w Czernicy

kontakt:  tel/ fax 71 318 01 80 lub 71 318 00 34 (wew. 13)


 
*************************************************************************
 

Projekt „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

 
 
*************************************************************************
 
 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czernica.

 

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego :

 • Radosław Kozłowski - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.
 • Katarzyna Roemer- Tomczyk – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim
 • Zbigniew Doliński – przedstawiciel Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim Komisariatu Policji w Siechnicach.
 • Damian Tarnawski – przedstawiciel  Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim Komisariatu Policji w Siechnicach.
 • Beata Sobańska- przedstawiciel Sądu Rejonowego w Oławie.
 • Agata Brożek – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Ratowicach.
 • Bożena Roemer – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim.
 • Kinga Kulbińska – przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.
 • Wioletta Markiel- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej.
 • Sylwester Okowiak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Anna Kuberska – Męzik – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach.
 • Renata Godek-Fiet – przedstawiciel Stowarzyszenia „Rozwiń Skrzydła” w Czernicy.

                                                                     

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 

 1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.
 2. Budowanie Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienia procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

 4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a  w szczególności organizowanie współpracy służb.

 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 9 stycznia 2018 r. na podstawie  art. 9a  ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania. 

 

Zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w określa Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania.

 

 

Informator dotyczący podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Wrocławskiego i w powiatach ościennych

 

 

 

INFORMATOR POWIATU WROCŁAWSKIEGO PRZEMOC W RODZINIE

 


07.11.2016r. - Niebieska Linia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl