2020-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Strona główna -> Projekt "BEZPIECZNA RODZINA"

Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r."Asystent rodziny"

 

     

      W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok " Asystent rodziny" ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  - Gmina Czernica - Gminny Ośrodek Pomocy Sołecznej w Czernicy w ramach konkursu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn " Bezpieczna Rodzina".  

    

     Zgodnie z  założeniami programu i realizowanego przez GOPS projektu rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zamieszakujące na terenie gminy do dnia 31 grudnia 2012 roku  będą mogły korzystać z pomocy asystenta rodziny.

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl