2021-05-19     Celestyny, Iwony, Piotra     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

15.01.2014r. - Aktywni Potrzebni - 6 Edycja

 

     W dniu 20 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja poświęcona zakończeniu 6 edycji projektu systemowego Aktywni potrzebni, realizowanego w 2013 r. Na uroczyste spotkanie zostali zaproszeni 14 uczestników projektu,  przedstawiciele Urzędu Gminy oraz radni gminy Czernica. Gości i uczestników przywitała kierownik GOPS – Krystyna Zaraś, następnie koordynator projektu Renata Godek – Fiet przedstawiła prezentację, która obejmowała wszystkie działania zrealizowane przez Ośrodek w ramach projektu. W 2013r. uczestnikom projektu zapewniono warsztaty i spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, kursy i szkolenia zawodowe tj; obsługa komputera i internetu, szkolenie „Drwal - operator pilarek”, Opiekun Dzienny Dziecka i Opiekun Dziecka w żłobku lub/i klubie dziecięcym, kurs przygotowujący do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia, kurs sprzedawca -handlowiec z obsługą kas fiskalnych oraz warsztaty florystyczne. W ramach projektu zostały przeprowadzone również działania środowiskowe jak impreza plenerowa “Pożegnanie lata z GOPS-em, spotkania dzieci ze św. Mikołajem i wigilia.

 

    Po prezentacji Wójt Stefan Dębski wręczył przybyłym na spotkanie uczestnikom certyfikaty potwierdzające zakończenie udziału w tegorocznym projekcie. Na zakończenie części oficjalnej osoby biorące udział w projekcie wręczyły zaproszonym gościom stroiki świąteczne, własnoręcznie wykonane podczas warsztatów florystycznych. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.

 

     Należy dodać, że GOPS w Czernicy od 2008 roku aplikuje o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytetu VII Promocja integracji społecznej przeznaczone są na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Uczestnikom projektu proponowane są różne kursy i szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych oraz warsztaty kompetencji zawodowych mających na celu przygotowanie uczestników do powrotu na rynek pracy.

 

      Od 2008 do 2013r. na realizację projektów pozyskaliśmy środki w wysokości 762.051zł; w tym środki z EFS wynoszą 673.129 zł ( 88.922 zł to środki własne gminy, które przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych i okresowych dla beneficjentów.) W 2013 roku  środki na  działania projektowe wynosiły 204.098,00 zł.

 

      W 2013 roku w projekcie wzięło udział 14 osób, a od 2008 roku 64 osoby skorzystały z cyklu szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej i tym samym uzyskało nowe kompetencje i umiejętności zdobyte na kursach i szkoleniach zawodowych co przyczyniło się do powrotu wielu uczestników projektu na rynek pracy.

 

Zapraszamy do Galerii Zdjeć...

 

 


08.01.2014 r. - Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych


      Samotnych i starszych osób na terenie gminy Czernica przybywa. Nie możemy więc zapomnieć o nich, szczególnie w święta Bożego Narodzenia. I dlatego już po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zorganizował Wigilię dla samotnych i starszych mieszkańców gminy. W tym roku spotkanie opłatkowe odbyło się w piątek 20 grudnia 2013r.          
      Już po raz kolejny pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy przygotowali Wigilijne spotkanie wraz z małymi atrakcjami świątecznymi, wszystko po to żeby chociaż raz w roku zaproszeni goście czuli się naprawdę wyjątkowo.  W Wigilii tradycyjnie uczestniczą  księża, w tym roku swoją obcością zaszczycił nas  Proboszcz - Ks. Jan Pankała, oraz władze samorządowe- Wójt Gminy Stefan Dębski oraz  Przedstawiciele Rady Gminny Czernica i Sołtysi.             
      Z zaproszenia na wieczerzę wigilijną korzystają przede wszystkim osoby samotne, nie mające rodzin, ale również osoby, które żyją „obok” swoich rodzin, oraz osoby starsze, które korzystają z naszego wsparcia, a własnej Wigilii nie przygotowują dlatego, że nie mają dla kogo lub nie mają sił. Tu mogą chociaż przez chwilę poczuć się radośniej- a takich osób ciągle przybywa. Jest to spotkanie, podczas którego dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy, spożywamy razem wigilijne potrawy . Osoby, które co roku są na tym spotkaniu obecne nie wyobrażają sobie, żeby takiej tradycyjnej wigilii nie było. Panuje tu ciepła atmosfera, są rozmowy, które są również bardzo potrzebne, zwłaszcza samotnym.      
      Zorganizowana Wigilia miała uroczysty charakter, po powitaniu gości przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy- Krystynę Zaraś,  jak tradycja nakazuje poprzedziła ją modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii dotyczącego narodzin Jezusa, życzenia władz samorządowych, księdza oraz tradycyjne dzielenie się opłatkiem  wzbogaciło już podniosłą atmosferę i  było znakiem wzajemnego pojednania. 
      Po wspólnym posiłku uroczystość uświetnił jasełkowy występ młodzieży z Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy. Następnie Zespół muzyczny „Ratowiczanki” zachwycił zebranych pięknym śpiewem kolęd - co było zaskoczeniem w różnych językach. Po występie kolędy nadal leciały w tle ożywiając całą świąteczną atmosferę.
       Goście z żalem opuszczali wieczerzę. Przy wyjściu osoby starsze i samotne dostawały paczkę z żywnością na Święta. Organizatorzy spotkania wigilijnego są przekonani że spotkanie wigilijne jest takim małym, symbolicznym gestem-  nie zapominamy o ludziach samotnych i starszych lecz wychodzimy do nich z inicjatywą.    
      

Wigilia została zorganizowana w ramach projektu „Aktywni– potrzebni” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Gminy Czernica.

 


Zapraszamy do Galerii Zdjęć ...

 


10.12.2013r. - Spotkanie ze Św. Mikołajem

 

   Spotkania ze św. Mikołajem już za nami. Imprezy mikołajowe były realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywni- potrzebni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki współpracy z sołtysami i radami sołeckimi Mikołaj odwiedził dzieci w dniu 4 grudnia w Ratowicach i Wojnowicach, a 5 grudnia w Gajkowie W oczekiwaniu na Mikołaja dzieci i rodzice bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju zabawach i tańcach prowadzonych przez śnieżynkę, Rudolfa Czerwononosego oraz dwóch skrzatów . Pod koniec każdej imprezy pojawiał się święty Mikołaj, który rozdawał wszystkim dzieciom prezenty. Niektóre z dzieci, aby otrzymać prezent musiały recytować wiersze, śpiewać piosenki lub zatańczyć. We wszystkich spotkaniach z Mikołajem wzięło udział około 150 dzieci z terenu gminy Czernica.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy składa serdeczne podziękowania sołtysom: Wojnowic Panu Kamilowi Antas, Ratowic Panu Jarosławowi Jagielskiemu i Gajkowa Panu  Tadeuszowi Fugol oraz radom sołeckim za pomoc i zaangażowanie w organizację tegorocznego spotkania ze św. Mikołajem.

 

   Zapraszamy do Galerii Zdjęć

 

 


29.11.2013r. - Coraz więcej mieszkańców nabywa nowych umiejętności


Kończy się już pierwsza część szóstej edycji projektu systemowego Aktywni – potrzebni. ”, który  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy realizuje od 2008r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W tym roku w projekcie wzięło udział 14 uczestników, w tym 5 mężczyzn i 9 kobiet. Jak co roku zajęcia rozpoczęliśmy od szkoleń miękkich. Na początku odbyły się  spotkania z psychologiem, które  poświęcone były m.in. skutecznej komunikacji, wybranym aspektom asertywności, autoprezentacji, planowaniu celów, zarządzaniu czasem, przeciwdziałaniu stresowi. W między czasie uczestnicy spotykali się z doradcą zawodowym i omawiali tematy dotyczące  bilansu swoich kompetencji zawodowych, tworzeniu swojego planu działania, pisaniu dokumentów aplikacyjnych, ćwiczeniu rozmowy kwalifikacyjnej przed kamerą, rozeznania obecnego rynku pracy. Szkolenia podczas, których uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje zawodowe odbywały się zarówno w siedzibie Ośrodka jak i we Wrocławiu. Były to szkoleni z zakresu „Obsługi komputera i internetu”, szkolenie „Drwal operator pilarek”, „Kurs przygotowujący do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia”,  szkolenie „Opiekun dzienny dziecka”, „Opiekun dziecka w żłobku i/lub w klubie dziecięcym”, kurs „Sprzedawca- handlowiec z obsługą kas fiskalnych”. W grudniu br. planujemy jeszcze przeprowadzenie warsztatów florystycznych, których tematem przewodnim będą „Stroiki, dekoracje Bożonarodzeniowe”. Najbardziej jednak uczestnikom spodobał się dwudniowy wyjazd w ramach terapii rodzinnej do Krakowa. Wspólne zajęcia rodzinne, a także możliwość zwiedzania zabytkowego i historycznego Krakowa i okolic pozwoliły rodzinom miło, przyjemnie spędzić wspólnie czas oraz zwiększyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji w rodzinie.  Projekt systemowy to również działania środowiskowe. Tegoroczny projekt obfituje w różne wydarzenia. Rozpoczęliśmy pod koniec lata imprezą plenerową „Pożegnanie lata z GOPS-em”, a zakończymy w grudniu br. dwoma imprezami. W dniach 04 oraz 05 grudnia 2013r. to spotkania ze św. Mikołajem. Dzieci będą mogły spotkać się z Mikołajem w Ratowicach, Gajkowie oraz Wojnowicach. Natomiast 20 grudnia br. odbędzie się uroczysta wigilia. Całość projektu tradycyjnie podsumujemy podczas konferencji, która odbędzie się dwudziestego grudnia. Podczas tego spotkania zostaną wręczone uczestnikom projektu certyfikaty potwierdzające ukończenie projektu oraz inne zaświadczenia będące dowodem zakończenia kursów i szkoleń.

 

Dziękując wszystkim tegorocznym uczestnikom projektu „Aktywni- potrzebni” życzymy im sukcesów na drodze zawodowej oraz powodzenia w życiu osobistym.

 

  Zapraszamy do Galerii Zdjęć

 

 

 


28.08.2013 r. - Pożegnanie lata z GOPS-em 25.08.2013r.

     

 

 

      W niedzielę pogoda dopisała. Delektując się ostatnimi wakacyjnymi promieniami słonecznymi  na imprezę plenerową przybyły całe rodziny, chcące spędzić ostatnie chwile wakacji ze swoimi pociechami na świeżym powietrzu, wśród licznych atrakcji przygotowanych z myślą przede wszystkim dla najmłodszych.        

      Impreza „Pożegnanie lata z GOPS-em 2013” odbyła się pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.  Dla pracowników GOPS było to już trzecie tak duże wydarzenie zorganizowane własnymi siłami w ramach projektu Aktywni - potrzebni" – Działania o charakterze środowiskowym przy wsparciu finansowym  EFS.

      Uroczyste rozpoczęcie imprezy  nastąpiło o godzinie 15.00 Wszyscy, którzy znaleźli się przypadkowo na niedzielnym pożegnaniu lata w Czernicy, po poobiednim spacerze, byli miło zaskoczeni. Inni natomiast przyszli specjalnie, gdyż wiedzieli o licznych atrakcjach, które będą tam na nich czekać. A atrakcje były naprawdę ciekawe.  Zabawy i konkursy dla najmłodszych, które odbywały się na scenie prowadzone przez animatorów, przejawiały wśród najmłodszych nie tylko zapał rywalizacji, ale również wyraz zadowolenia.  Dla dzieci i dorosłych przygotowano konkursy między innymi  zabawy z  hula-hop, sztafetę z  puzzlami,  przeciąganie liny,  zawody - suche narty oraz zabawy z chustą klanzy. Pracownicy GOPS przygotowali również losowanie nagród dla najmłodszych, a następnie publiczność oczarował solowy występ Pawła Głowackiego oraz Szymona i Pawła Drzazgi - chłopcy  wykazali się wielkim talentem estradowym.           

     Wolontariusze z GOPS malowały dzieciom twarze.  W tym roku furorę  robił pirat, kotek  oraz batman. Punkt artystyczny cieszył się również powodzeniem- dzieci wraz z dorosłymi lepiły wyroby z masy solnej oraz mogli pomalować  farbami specjalne wyrzeźbione z gipsu muszelki był to wspaniały pomysł na „ubarwienie” dziecięcej zabawy.     

     Następnie na scenie można było zobaczyć występ teatru z Krakowa „Art.-Re” w spektaklu „Wilk i zając”. Pełen komicznych sytuacji i humoru słownego spektakl rozśmieszał, a zarazem uczył dzieci odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych. Imprezę urozmaicił również pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża „Wrocław” który  wzbogacił wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników  imprezy plenerowej „Pożegnanie lata z GOPS-em”

   Dzieci również nieodpłatnie mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni, oraz dmuchanego zamku z kulkami. Sukces odnosiły również pokazy strażackie i wóz, który był oblegany przez najmłodszych uczestników imprezy. Każdy mógł sfotografować się w wozie, na wozie oraz w kasku strażackim przy ochotnikach z Nadolic Wielkich.

      Chętnie też były oblegane stoiska ze słodyczami, napojami i pieczonymi kiełbaskami. Dużo emocji wzbudziło również stoisko z zabawkami, które rozchodziły się jak świeże bułeczki. Nic dziwnego, skoro do nabycia były wspaniałe fanty. Imprezę uświetnił również występ grupy „Poloneska” w pokazie mody wszechczasów  i występ wokalny Zespołu „ Gajkowanie”, który zaprezentował się w repertuarze o charakterze biesiadnym.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz trzeci promował powstałe „Centrum wolontariatu” gdzie młodzi ochotnicy mogli się sprawdzić przy pierwszej tak dużej imprezie organizowanej przez pracowników GOPS z Panią Kierownik Krystyną Zaraś na czele. Wolontariusze nie szczędzili sił i pomagali z zapałem - między innymi w przygotowaniach do imprezy, rozdawaniu imiennych naklejek dla wszystkich dzieci, rozdawaniu lodów oraz balonów.        

      Wśród dorosłych dużą popularnością cieszyła się wystawa zdjęć z działań podejmowanych przez Ośrodek w Czernicy, zainteresowani podchodzili i z chęcią odszukiwali siebie i znajomych na wystawie. Oglądając zdjęcia na tablicach można było też zapoznać się z działaniami projektowymi realizowanymi od 2008r. w ramach integracji społeczno-zawodowej, współfinansowane ze środków EFS oraz z działaniami  podejmowanymi w ramach wolontariatu europejskiego Akcja 2 „Młodzież w działaniu”.

     Imprezę przyozdobiło również stoisko zorganizowane przez Gminną Bibliotekę w Czernicy z własnoręcznymi dziełami mieszkańców gminy oraz prezentacja przedmiotów wykonanych metodą decoupage. Również Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” miało swoje stoisko z własnymi domowymi wypiekami oraz pyszną kawą i herbatą.

     Impreza „Pożegnanie lata z GOPS-em miała na celu integrację społeczną oraz zachęcić mieszkańców Gminy Czernica do wspólnej rodzinnej rekreacji, co okazało się strzałem w dziesiątkę.           

      Organizatorzy „Pożegnanie lata z GOPS-em” dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wspaniałej imprezy plenerowej i nie szczędzili swoich sił, aby pozostała ona w pamięci nie tylko najmłodszych.                                                                                                                                              

           

Zapraszamy do Galerii Zdjęć ...

 


 

 


04.04.2013 r. - Informacja o rekrutacji do projektu
 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013r.   o godz. 10.00 w OPS przy ul. Wrocławskiej 78, pok. nr 5 odbędzie się rekrutacja osób do projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” na rok 2013.

 

 


 

Z A P R O S Z E N I E

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy

 

 

 

zaprasza   osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), bezrobotne, niepracujące do wzięcia udziału w realizowanym w 2013 r. po raz szósty  projekcie systemowym "Aktywni-potrzebni" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Osoby zainteresowane zwiększeniem swoich kwalifikacji zawodowych, podniesieniem umiejętność autoprezentacji i kreowania własnej osoby, a także powrotem na rynek pracy powinny zgłosić się do NAS!

 

 

W ramach projektu nieodpłatnie proponujemy

- szkolenia i kursy zawodowe,

- warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie kompetencji zawodowych i aktywnego poszukiwania pracy,

- spotkania z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych,

- indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne i zawodowe.

 

Proponujemy również:

- wsparcie finansowe dla uczestników  projektu z przeznaczeniem na działania związane z udziałem w projekcie (np. przejazdy na szkolenia, zajęcia i warsztaty),

- sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 5 w czasie realizacji zajęć

- dodatkową atrakcję czyli spotkania i imprezy plenerowe ( piknik rodzinny „Pożegnanie lata z GOPS-em, Mikołajki oraz Wigilię),

- pracę socjalną z uczestnikami projektu, poradnictwo, doradztwo.

 

Przewidywany czas realizacji projektu: kwiecień 2013r.- grudzień 2013r.

Nabór uczestników do projektu trwa do dnia 05.04.2013r.

Jeżeli się zdecydowałe(a)ś zadzwoń lub przyjdź!

 

Informacji udziela- realizator projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

55-003 Czernica, ul. Wrocławska 78

tel: (71) 318-01-80,  782-291-944

e-mail: gops.czernica@iap.pl

www.gops.czernica.pl

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl