2020-04-07     Donata, Herminy, Rufina     "To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejszeod tego, co posiadam". Phil Bosmans    

 

 

 

Grudzień 2010 – Warsztaty z przygotowywania  stroików świątecznych przez członków Klubu Seniora

 

 

 

 

 

 

21.12.2010 – Podpisanie umowy o partnerstwie lokalnym „Aktywni Razem”

 

 

 

 

 

 

03.12.2010 – 6.12.2010 – Zabawy mikołajkowe dla dzieci przeprowadzone w 6-ciu miejscowościach (Czernicy, Chrząstawie Wielkiej, Jeszkowicach, Kamieńcu Wrocławskim, Ratowicach, Nadolicach Wielkich

 

 

 

 

 

 

24.11.2010 – Członkowie Klubu Seniora obchodzą Dzień Seniora

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2010 - Szkolenie „Konserwator terenów zielonych” w ramach projektu  „Aktywni Potrzebni”

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2010 – Inauguracja nowej siedziby GOPS w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78

 

 

 

 

 

 

14.10.2010 – Wycieczka do ZOO we Wrocławiu uczestników projektu „Aktywni Potrzebni” w ramach działań środowiskowych

 

 

 

 

 

 

18.09.2010 – Dzień Pieczonego Ziemniaka – spotkanie Klubu Seniora

 

 

 

 

 

 

10.09.2010 – Pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Razem łatwiej”

 

 

 

 

 

 

 

21.08.2010 – Klub Seniora na wycieczce „Szlakami zamków polskich”

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2010 – 13.06.2010 – Wystawa Seniorów podczas „Dni Czernicy”

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2010 – 11.06.2010 – Spotkanie dotyczące partnerstw lokalnych w Krzyżowej

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2010 – Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych gminy, radnych oraz sołtysów w celu określenia potrzeb oraz zasobów i potencjału gminy.

 

 

 

 

 

05.05.2010 – Spotkanie Klubu Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2010 – Pierwsze spotkanie liderów w ramach partnerstwa lokalnego

 

 

 

 

 

 

 

09.03.2010 – Powstanie Klubu Seniora „Złota Jesień”

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2010 – Pierwsze spotkanie osób w wieku 50+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl