2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> = DODATEK ENERGETYCZNY

 

 DODATEK ENERGETYCZNY 

 

Od 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.755 ze zmianami), która wprowadza nowa formę pomocy dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

 

Odbiorca wrażliwy to osoba :

1. której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 180),

2. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć :

 

1. kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.01.2014 r. do 31.04.2014 r. wynosi odpowiednio:


- dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,36 zł miesięcznie
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie

 

Wnioski do pobrania w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy ul. Wrocławska 78 pokój nr 4 lub do pobrania w formacie PDF. - WNIOSEK O DODATEK ENERGETYCZNY

 


Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl