2021-04-13     Artemona, Justyny, Przemysławy     "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne    

 

Wieloletnie programy  realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przyjęte Uchwałą Rady Gminy Czernica.

 

 

PROGRAMY

 

 1. Uchwała nr XIV/140/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernica na lata 2012-2020.

 

2. Uchwała nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w Gminie Czernica na lata 2014-2020".

 

 3. Uchwała nr XXXVI/332/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego progamu wspierania rodziny w Gminie Czernica na lata 2014-2017"

 

4. Uchwała nr XXXVI/331/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej Gminy Czernica na lata 2014-2020.

  

5.  Uchwała nr XXXVI/338/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernica na lata 2014 - 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl