2020-07-09     Hieronima, Palomy, Weroniki        
Strona główna -> Świetlice Środowiskowe

 

AKTUALNOŚCI

 

 


 

Świetlice Środowiskowe

 

Świetlice środowiskowe są placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi w formie opiekuńczej jako świetlice, dla dzieci i młodzieży w wieku od 5-18 lat zamieszkujących na terenie gminy Czernica.

 

W wybranych miejscowościach na terenie gminy Czernica w świetlicach wiejskich są również prowadzone zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.

 

Głównym celem świetlic jest wspieranie opiekunów prawnych dzieci w sprawowaniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, zapewnienie optymalnych warunków rozwoju, właściwego zagospodarowania czasu wolnego, profilaktyka i kształtowanie zdrowego stylu życia. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlic jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Nasze Świetlice i godziny otwarcia:

 
 

Zajęcia profilaktyczne

Chrząstawa Mała - świetlica wiejska 

 

Godz. otwarcia:

W środy oraz czwartki w godz. 15:00 - 18:00

 


Zajęcia profilaktyczne

Dobrzykowice - ul. Szkolna 1 (budynek starej szkoły)


Godz. otwarcia:

W poniedziałki oraz środy w godz. 15:00 - 18:00

Zajęcia profilaktyczne

Wojnowice - świetlica wiejska


Godz. otwarcia:

W środy oraz piątki w godz. 15:00 - 18:00
 

Zajęcia profilaktyczne
Jeszkowice świetlica wiejska  


Godz. otwarcia:

We wtorki oraz piątki w godz. 16:00 - 19:00
 

Zajęcia profilaktyczne
Krzyków świetlica wiejska  


Godz. otwarcia:

We wtorki oraz piątki w godz. 15:00 - 19:00
 

Zajęcia profilaktyczne
Ratowice - świetlica wiejska

 

Godz. otwarcia:  

W poniedziałki oraz czwartki: 15:00 - 17:00

 

Placówki Wsparcia Dziennego
Czernica - ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 5

 

Godz. otwarcia:  

We wtorki oraz piątki: 15:00 - 18:00

_______________________________________________________________________________________

Placówki Wsparcia Dziennego
Kamieniec Wrocławski  - ul. Kolejowa 6

 
Godz. otwarcia: 
We wtorki, środy oraz czwartki: 15:00-18:00 

___________________________________________________________________________________________

 
Placówki Wsparcia Dziennego
Gajków - ul. Przedszkolna 3


Godz. otwarcia:

We wtorki oraz czwartki: 15:00 - 18:00
 

__________________________________________________________________________________________

 

Tygodniowy harmonogram pracy świetlic

 

Zajęcia stałe (codzienne):
- odrabianie lekcji, zajęcia wyrównawcze, podsumowanie dnia, porządkowanie sali;

 

Zajęcia zmienne (cykliczne):

- edukacyjne, plastyczne, muzyczne, sportowe, profilaktyczne, teatralne.

 

 

Świetlice mają charakter otwarty. Każdego dnia, oprócz pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, proponują różne formy spędzania czasu wolnego, a w szczególności:

 

  • rozwijanie zainteresowań (zajęcia plastyczne, muzyczne, fotograficzne, teatralne i inne),
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia przy muzyce, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, imprezy okolicznościowe, itp.),
  • zajęcia profilaktyczne (profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy),
  • zajęcia edukacyjne (odrabianie lekcji, zajęcia komputerowe, wyrównawcze, gry edukacyjne),
  • wspomaganie rozwoju kulturowego dzieci oraz kształtowanie zdrowego stylu życia,
  • budowanie i wzmacnianie zasobów personalnych dzieci i młodzieży.
     

Świetlica może organizować dla swoich uczestników wyjazdy jednodniowe oraz małe formy wypoczynku, (lato, zima) podczas ferii zimowych i wakacji (bezpłatne lub częściowo odpłatne).

 

Świetlica współpracuje z rodzinami dzieci i instytucjami: szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem. Świetlice współpracują z wolontariuszami.

 

Rodzice zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w zajęciach świetlicowych, mogą się skontaktować z wychowawcą, który poinformuje o zasadach zapisania dziecka do świetlicy.

 

WOLONTARIAT W ŚWIETLICY

 

Wolontariat jest popularną formą zdobywania doświadczenia zawodowego, nabywania nowych kompetencji i umiejętności oraz możliwością zdobycia wiedzy praktycznej w danej branży.

 

Zadania dla wolontariuszy w świetlicach środowiskowych to w szczególności: pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, prowadzenie warsztatów tematycznych, kółek zainteresowań, organizacja imprez, zabaw, festynów, pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach świetlicy, wsparcie w poszukiwaniu sponsorów, pisaniu projektów dotacyjnych, prowadzeniu strony internetowej, itp.

 

Osoby zainteresowane zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz nabywaniem nowych kompetencji i umiejętności, a w szczególności absolwentów studiów na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych socjologicznych zapraszamy do współpracy. 

 

Uchwała w sprawie połączenia placówek wsparcia dziennego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy

 

Regulamin

 

 

Wyswietlen: 2198
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl