2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> Świetlice Środowiskowe

 

AKTUALNOŚCI

 

 


 

 

Świetlice Środowiskowe 

 

Świetlice środowiskowe są placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi w formie opiekuńczej jako świetlice, dla dzieci i młodzieży w wieku od 5-18 lat zamieszkujących na terenie gminy Czernica.

 

W wybranych miejscowościach na terenie gminy Czernica w świetlicach wiejskich są również prowadzone zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.

 

Głównym celem świetlic jest wspieranie opiekunów prawnych dzieci w sprawowaniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, zapewnienie optymalnych warunków rozwoju, właściwego zagospodarowania czasu wolnego, profilaktyka i kształtowanie zdrowego stylu życia. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlic jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Nasze Świetlice i godziny otwarcia 2020 r.:

 
 

Zajęcia profilaktyczne

Chrząstawa Mała - świetlica wiejska 

 

Godz. otwarcia:

W środy w godz. 15:30 - 19:00

 


Zajęcia profilaktyczne

Dobrzykowice - ul. Szkolna 1 (budynek starej szkoły)


Godz. otwarcia:

Zajęcia matematyczne/ artystyczne w godzinach 15:00 - 18:00

Bajkowa walizka/ warsztaty integracyjne we wtorki w godzinach 15:00 - 18:00

Spotkanie z planszówka/ kreatywne spotkania w czwartki w godz. 15:00 - 18:00

 


Zajęcia profilaktyczne

Wojnowice - świetlica wiejska

 

Godz. otwarcia:

We wtorki, czwartki w godz. 15:30 - 19:00

Zajęcia muzyczne w poniedziałki i środy w godz. 16:30 - 19:00

 


Zajęcia profilaktyczne

Jeszkowice świetlica wiejska  

 

Godz. otwarcia:

W czwartki w godz. 15:00 - 18:00

 

Zajęcia profilaktyczne

Kamieniec Wrocławski świetlica wiejska  


Godz. otwarcia:

We wtorki w godz. 14:30 - 18:00;

Zajęcia ceramiczne w środy 16:00 - 18:00

 


Zajęcia profilaktyczne

Krzyków świetlica wiejska  


Godz. otwarcia:

W poniedziałki 16:30 - 18:30, piątki w godz. 15:30 - 19:00 (16:30 - 18:30 zajęcia chemiczne)

 


Zajęcia profilaktyczne

Nadolice Wielkieświetlica wiejska  


Godz. otwarcia:

W poniedziałki, środy w godz. 15:00 - 18:00

_______________________________________________________________________________________

 


Świetlice proponują różne formy spędzania czasu wolnego, a w szczególności:

 

  • rozwijanie zainteresowań (zajęcia plastyczne, muzyczne, fotograficzne, teatralne i inne),
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia przy muzyce, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, imprezy okolicznościowe, itp.),
  • zajęcia profilaktyczne (profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy),
  • zajęcia edukacyjne (odrabianie lekcji, zajęcia komputerowe, wyrównawcze, gry edukacyjne),
  • wspomaganie rozwoju kulturowego dzieci oraz kształtowanie zdrowego stylu życia,
  • budowanie i wzmacnianie zasobów personalnych dzieci i młodzieży.
     

Świetlica może organizować dla swoich uczestników wyjazdy jednodniowe oraz małe formy wypoczynku, (lato, zima) podczas ferii zimowych i wakacji (bezpłatne lub częściowo odpłatne).

 

Świetlica współpracuje z rodzinami dzieci i instytucjami: szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem. Świetlice współpracują z wolontariuszami.

 

Rodzice zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w zajęciach świetlicowych, mogą się skontaktować z wychowawcą, który poinformuje o zasadach zapisania dziecka do świetlicy.

 

WOLONTARIAT W ŚWIETLICY

 

Wolontariat jest popularną formą zdobywania doświadczenia zawodowego, nabywania nowych kompetencji i umiejętności oraz możliwością zdobycia wiedzy praktycznej w danej branży.

 

Zadania dla wolontariuszy w świetlicach środowiskowych to w szczególności: pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, prowadzenie warsztatów tematycznych, kółek zainteresowań, organizacja imprez, zabaw, festynów, pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach świetlicy, wsparcie w poszukiwaniu sponsorów, pisaniu projektów dotacyjnych, prowadzeniu strony internetowej, itp.

 

Osoby zainteresowane zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz nabywaniem nowych kompetencji i umiejętności, a w szczególności absolwentów studiów na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych socjologicznych zapraszamy do współpracy. 

 

Uchwała w sprawie połączenia placówek wsparcia dziennego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy

 

Regulamin

 

 

Wyswietlen: 2387
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl