2019-11-15     Amielii, Idalii, Leopolda     "Życie tylko dla samego siebie jest korozją osobowości". Wiktor Hugo    
Strona główna -> = ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "500+"


 

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane  dla mieszkańców Gminy Czernica w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Czernicy. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek, wnioski będą przyjmowane od 1 lipca 2018r. w wersji elektronicznej za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl.oraz od 1 sierpnia 2018r. w wersji papierowej osobiście w ośrodku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Należy pamiętać, że przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny lub za pomocą bankowości elektronicznej i PUE ZUS.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli dziecko ukończy 18 rok życia w miesiącu, w którym ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wejdzie w życie, to świadczenie za ten miesiąc będzie przysługiwało.


Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować swój dochód. Dochód będzie obliczany w sposób analogiczny jak do świadczeń rodzinnych. Podstawą obliczenia dochodu będzie dochód z roku bazowego-2014 uwzględniając przy tym utracony i uzyskany dochód między innymi utrata zatrudnienia lub uzyskanie zatrudnienia.

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem świadczenia wychowawczego obsługiwane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 w pokoju nr 3 oraz 4.

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl