2020-10-24     Arety, Marty, Marcina     "Dusza ludzka ma dwa stany: jest polem walki albo pobojowiskiem" - Eliza Orzeszkowa    
Strona główna -> OGŁOSZENIA -> Prace społecznie użyteczne

    

Czernica, dnia 17.03.2017r.

                                        Uwaga PRACA!!!

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy,  w ramach Prac Społecznie Użytecznych, poszukuje osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W wymiarze 10 godz. tygodniowo.

- prace biurowe – GOPS Czernica ul. Wrocławska 78

- prace biurowe – Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3

- prace biurowe- Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach ul. Szkolna 1

- prace porządkowe- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy

   ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9

- prace porządkowe – „Kuźnia” Ratowice ul.Wrocławska 111

- prace biurowe – Gminna Biblioteka Publiczna Czernica ul. Wojska Polskiego 9

 

Osoby chętne do pracy, prosimy o kontakt z nr tel. 71 318 01 80, lub osobiście w budynku GOPS Czernica ul. Wrocławska 78 ( sekretariat, I piętro)

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl