2020-08-11     Luizy, Włodzmierza, Zuzanny     "Ludzkość kroczy stale naprzód, lecz człowiek pozostaje ten sam" - Johann Wolfgang Goethe    
Strona główna -> ARCHIWUM_2020

 

ARCHIWUM 2020

  


 

12.03.2020r. - Podziękowania


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w charytatywną zbiórkę pieniędzy na remont pokoju mieszkanki z naszej gminy. Dzięki Państwa wsparciu zarówno materialnemu jak i osobistemu zbiórka zakończyła się sukcesem, udało się zebrać sumę 9251 zł. Środki te przeznaczono na wyposażenie pokoju i zakup brakujących sprzętów.  Bardzo wiele osób udostępniało i przekazywało dalej informacje o tej inicjatywie. Tak duży rozgłos, sprawił że zgłosiła się firma, która nieodpłatnie, kompleksowo wyremontowała pokój. W zakres remontu wchodziło zerwanie starych tynków, wylanie podłogi, położenie paneli, nowe gładzie, malowanie, wymiana okna i drzwi na nowe oraz założenie grzejnika.  Konieczna była pomoc wielu specjalistów między innymi elektryka czy hydraulika. Każdej z tych osób jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Takie sytuacje pokazują, że los naszych sąsiadów nie jest nam obojętny i są ludzie, którzy bezinteresownie służą pomocą.

Nowy pokój zapewnia właściwe warunki do rozwoju dziecka, daje poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwia naukę.

Przedstawiamy zdjęcia, które pokazują jakie zaszły zmiany. Już na pierwszym zdjęciu widać ogrom pracy, jaki został włożony, aby osiągnąć cel.

 

Asystent rodziny - Ewa Różańska

 

 


 

11.03.2020r. - Nieczynne Świetlice Środowiskowe

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że od 16.03 do 27.03.2020r. Świetlice Środowiskowe "Kuźnie" będą nieczynne.

 


 

11.03.2020r. - Koronawirus


Szanowni Państwo!

 

W związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem zanim przyjdą Państwo do Ośrodka, prosimy o kontakt telefoniczny 71/ 318-01-80 bądź mailowy sekretariat@gops.czernica.pl Być może Państwa sprawa nie wymaga obecności w Ośrodku.

W razie konieczności złożenia wniosku, można to zrobić online (przez stronę banku, platformę empatia, platformę ZUS) lub wniosek/ podanie o pomoc przesłać pocztą tradycyjną.

 

Pamiętajmy: Koronawirus to sprawa nas wszystkich! Bądźmy odpowiedzialni, działajmy rozsądnie!

 


 

 

09.03.2020r. - Kampania "Przeciw pijanym kierowcom"

 

Gmina Czernica przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii "Przeciw pijanym kierowcom". Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej, dotarcie do jak największej liczby odbiorców i zachęcenie do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji poprzez właściwe reakcje mogą zapobiec wielu tragediom powodowanym przez pijanych kierowców. Praca nad modelowaniem właściwych postaw to jedno z ważnych zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Według statystyk Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim Komisariatu Policji w Siechnicach w 2018 roku policjanci na terenie Gminy Czernica zatrzymali 90 nietrzeźwych kierowców, rok wcześniej 77. Zdecydowana większość zatrzymanych to mężczyźni.

 

Pomimo systematycznych  kontroli na drogach i zapowiadanych przez policję akcji, wciąż nie brakuje osób, które po wypiciu alkoholu wsiadają za kierownicę. W walce z nietrzeźwymi kierowcami konieczna jest społeczna reakcja. Wielu tragedii na drodze, spowodowanych przez pijanych za kierownicą udałoby się uniknąć. Wystarczy, aby zareagowali świadkowie i zadzwonili pod bezpłatny numer telefonu 997 i przekazali informację, nawet anonimowo.

 

Akcja rusza w marcu i będzie trwała do końcu roku. Organizatorami są Wójt Gminy Czernica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, Posterunek Policji w Kamieńcu Wrocławskim, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Apelujemy – Nie bądź obojętny. Jeśli widzisz, że ktoś wcześniej spożywał alkohol i zamierza kierować samochodem. REAGUJ. Jeżeli zachodzi konieczność – odbierz mu kluczyk. WEZWIJ  POLICJĘ!

  

 


 

06.03.2020r. - Nabór do pracy na stanowisko ds. integracji społecznej

 

Więcej...

 


 

05.03.2020r. - Ubogi? Wykluczony? To nie ja!


"Ubogi? Wykluczony? To nie ja!" to program integracji społeczno-zawodowej 30 mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Więcej...

 


 

04.03.2020.r. - Darmowa pomoc prawna w powiecie wrocławskim

 

 

 

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać także w naszym Punkcie konsultacyjnym. Porady prawne są udzielane w poniedziałki w godz. 13:00 - 15:00 w pok. 13 I p. Obowiązują zapisy - w sekretariacie lub pod numerem telefonu 71/ 318 01 80.

 


 

03.03.2020r. - Zajęcia ceramiczne w Jeszkowicach

 

 

 


  

03.03.2020r. - Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Dobrzykowicach

 

 

 


  

26.02.2020r. - Zapytanie ofertowe

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do składania oferty dotyczącej realizacji usług: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegóły...

  

 


  

26.02.2020r. - Projekt PUP Wrocław "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (V) oraz powiecie m. Wrocław (V)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Więcej informacji na stronie internetowej PUP Wrocław...

 

 


  

26.02.2020r. - Aktywność zawodowa jest kobietą


Stowarzyszenie „TWORZYMY” zaprasza do współpracy przy rekrutacji uczestniczek i realizacji  projektu RPDS.09.01.01-02-0027/19 pn. „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA JEST KOBIETĄ”.

Przedmiotem projektu są działania aktywizacyjne skierowane do 40 osób (Kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących Dolny Śląsk. Celem zaplanowanych działań jest umożliwienie UP powrotu na rynek pracy poprzez nabycie umiejętności społecznych oraz kwalifikacji zawodowych, a także podjęcie zatrudnienia w formie i wymiarze pracy pozwalającym na pogodzenie ich potrzeb społecznych z zawodowymi i tym samym trwałe włączenie społeczne. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia jako elementy ścieżki reintegracji dla UP:

- usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz prawnego, wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej w formie coachingu;

- usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy,

- doposażenie stanowiska pracy (max. do 19 000,00 zł dla 30 osób);

- subsydiowane zatrudnienie (max. do 2800,00 brutto dla 40 uczestników projektu).

Struktura Grupy Docelowej:

- 30 os. bezrobotnych;

-10 os. biernych zawodowo;

- 40 os. (100%) o niskich kwalifikacjach (maks. na poziomie ISCED 3);

- 40 kobiet (100%);

- 20 os. (50%) osoby 50+;

- 8 OzN (20%);

- 20 os. (50%) osoby pochodzące z obszarów objętych rewitalizacją na terenie DS.

 

Więcej informacji na stronie http://tworzymy.org.pl

 

Biuro Projektu

Tel. 717899215

 

 


 

 26.02.2020r. - Aktywni rodzice

 

Twoje dziecko nie ukończyło 3. roku życia? Chcesz wrócić do pracy lub znaleźć nową pracę? Więcej informacji na stronie internetowej www.aktywnirodzice.eu

 

 

 


 

 24.02.2020r. - Dzieci w sieci

 

Uzależnienie od Internetu jest uzależnieniem, jak każde inne. Szczególnie podatni na "uroki" sieci są dzieci i młodzież...

 

 

W sprawie uzależnień pomoc możesz uzyskać w naszym Punkcie konsultacyjnym.

 

 


 

11.02.2020r. - Linia pomocy pokrzywdzonym


Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy? Czujesz się osamotniony? ZADZWOŃ!

 

 

 


 

27.01.2020r. - Warsztaty ceramiczne 17.02 - 21.02.2020r.

 

 

 


 

22.01.2020r. - Proszenie o pomoc to nie wstyd

 

 

Nie jesteś z tym sam/ a. Pomożemy Ci:


Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy...

 

 

Punkt konsultacyjny... 

 

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

 


 

17.01.2020r. - ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

 

Informujemy, że od dnia 01.01.2020r. uległa zmianie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1583,00 zł na 1830,00 zł miesięcznie.

 

 


 

16.01.2020r. - Staż na start


Program staży Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

 


 


  

15.01.2020r. - INFORMACJA

 

Informujemy, że świadczenie wychowawcze 500+ będzie wypłacane do końca miesiąca.

  10.01.2020r. - Osiągaj nowe cele!

 

Zaproszenie do projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych lub osób biernych wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl