2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> ARCHIWUM_2020

 

ARCHIWUM 2020

  

 


 

23.12.2020 r. - WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

 


 

23.12.2020 r. - 24.12.2020 r. OŚRODEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY

 

Informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy nie pracuje. Dzień 24 grudnia br. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r. (drugi dzień Bożego Narodzenia) - zgodnie z Zarządzeniem 0050.10.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w 2020 r.

 

 

16.12.2020 r. - NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE FINANSÓW

 

Więcej...

 


 

16.12.2020 r. - AKCJA "PODARUNKI BOŻONARODZENIOWE" - ROZPOCZĘTA!

 

Już dziś 16 grudnia 2020 r. Mikołaje wyruszyły z prezentami do potrzebujących.

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w grudniu 2020 r. realizują kolejne projekty socjalne.

 

Projekt „Artykuły ochronne dla rodzin z terenu Gminy Czernica” realizowany jest przez pracownika socjalnego Panią Karolinę Rysiak-Wawrzaszek. Skierowany jest do 50 osób, mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Najbardziej potrzebujący otrzymają produkty ochrony osobistej. Paczka zawiera maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji, jak również ciasto, które „osłodzi” czas świąt Bożego Narodzenia.

 

Realizatorem tegorocznego projektu „Paczki świąteczne” jest starszy specjalista pracy socjalnej Pani Anna Galińska. Odbiorcami paczek jest 40 podopiecznych Ośrodka m.in. osoby samotne, ubogie, bezdomne i niepełnosprawne. Oprócz świątecznych produktów żywnościowych takich jak barszcz, szynka, pasztet, ciasto, owoce, osoby otrzymają także środki ochrony indywidualnej – maseczki oraz płyny do dezynfekcji.

 

W tym roku osoby i rodziny objęte wsparciem GOPS dostaną w prezentach na Boże Narodzenie artykuły żywnościowe, a dodatkowo środki ochrony indywidualnej, które są  niezbędne w czasie pandemii.

 

                                                                                              Renata Godek-Fiet

 

 


 

16.12.2020 r. - ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW

 

 


 

15.12.2020 r. - PULSOKSYMETRY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA

 

 

Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz przekazał Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czernicy 20 pulsoksymetrów do pomiaru saturacji krwi, czyli stopnia jej nasycenia tlenem.

Przekazane przez Pana Wójta pulsoksymetry z pewnością pomogą w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów, którzy przechodzą chorobę w sposób łagodny i zostali zakwalifikowani do medycznej opieki domowej.

Każdy z mieszkańców Gminy Czernica zarażony koronawirusem ma możliwość czasowego wypożyczenia sprzętu.

Więcej informacji oraz zasady udostępniania pulsoksymetrów otrzymają Państwo pod numerem telefonu 71 318 80 01 wew.14

 


 

15.12.2020 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ


Więcej...

 


 

14.12.2020 r. - BEZPŁATNE PRZESIEWOWE BADANIA JELITA GRUBEGO

 

 


 

11.12.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA - podsumowanie

 

 


 

04.12.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA - telefony zaufania

 

Więcej...

 


 

27.11.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA

 

 

Przyłącz się do Kampanii i przypnij białą wstążkę, którą można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78.

W okresie trwania Kampanii zachęcamy szczególnie mężczyzn, aby przyjęli i nosili białą wstążkę manifestując, w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.

 

 


 

27.11.2020 r. - Zapytanie ofertowe 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica.


Więcej...

 


 

26.11.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA - dyżury specjalistów

 


 

25.11.2020 r. - I KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W GMINIE CZERNICA

 

 

 


 

25.11.2020 r. - Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 

 

24.11.2020 r. w Urzędzie Gminy Czernica Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski oraz Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz podpisali deklarację współpracy w ramach koalicji samorządowej na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 

Dzięki deklaracji współpracy, gmina otrzymała 100 zestawów do samodzielnego pobrania próbki kału, które będą badane pod kątem wykrycia krwi utajonej. Jest to nieinwazyjny test pomocy we wczesnym wykrywaniu zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego. Dodatni wynik testu świadczy o krwawieniu w przewodzie pokarmowym. Ustalenie przyczyn krwawienia wymaga wykonania innych badań, przede wszystkim badania kolonoskopowego.

 

Program jest skierowany do osób:
– w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
– w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
– w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

 

Jeśli należysz do grupy objętej programem i jesteś mieszkańcem gminy Czernica, nie czekaj i zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. Otrzymasz ankietę, zestaw do samodzielnego pobrania próbki kału i wszystkie potrzebne informacje. Wypełnioną ankietę oraz próbkę należy oddać do GOPS, który prześlę je do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Badanie jest bezpłatne.

 


 

25.11.2020 r. - Praca dla opiekunki środowiskowej

 

 


 

24.11.2020 r. - Akcja Zima


Zima oraz nieustająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 to szczególnie trudny okres dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Niskie temperatury, złe warunki atmosferyczne oraz epidemia stanowią szczególne zagrożenie dla tej grupy osób. Mieszkańcy pozostający bez wsparcia narażeni są na bezpośrednie niebezpieczeństwo ze względu na wychłodzenie, głód, brak ciepłej odzieży, chorobę czy też brak schronienia.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wnikliwą obserwację i zainteresowanie się, czy  w pobliżu miejsca zamieszkania lub w bliskiej okolicy nie ma osób z grup szczególnie zagrożonych.                 

W przypadku zauważenia osób wymagających pomocy prosimy o powiadomienie o tym fakcie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy lub przekazanie informacji sołtysowi wsi.

 

Kontakt:

 

Czernica, ul. Wrocławska 78  tel. 71/ 318 01 80

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 7:30 do 15:30,

środa: od 9:00 do 17:00

 


 

06.11.2020 r. - Program "Czyste powietrze"

 

Informacje dotyczące programu „Czyste powietrze”  znajdują się pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

Jak złożyć wniosek:

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

WAŻNE! Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

 

DO POBRANIA: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

 

Składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78, w godzinach od 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek czwartek, piątek) i w środy od 9:00-17:00. Więcej informacji znajdą Państwo pod nr tel. 71/ 318 01 80 wew. 15

 

Podstawa prawna:

1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja:

https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja

Ulotka   Broszura

 


 

28.10.2020 r. - Ograniczenie dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla interesantów

 

 

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że do odwołania zostaje wprowadzone ograniczenie dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla interesantów.                 
Proszę Państwa, aby w kontaktach z GOPS korzystać przede wszystkim z następujących środków komunikacji:           


– kontakt telefoniczny (71) 318-01-80,

 
– kontakt mailowy
sekretariat@gops.czernica.pl, za pomocą e-PUAP-u, platformy emp@tia,

  
– wysłanie dokumentu pocztą lub skorzystanie z skrzynki na listy zlokalizowanej przy wejściu do ośrodka.

        
Wnioski o świadczenia rodzinne i podania o pomoc znajdują się przed drzwiami ośrodka.

 

W celu zweryfikowania poprawności wypełnienia wniosków o świadczenia rodzinne prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami merytorycznymi zgodnie z literą, na którą rozpoczyna się nazwisko wnioskodawcy:

  

A, B, C, Ć, D, E, F, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż – (71) 318-01-80 wew. 26

 

G, H, I, J, K ,L ,Ł ,M, N, O, P, R – (71) 318-01-80 wew. 15

 


 

27.10.2020 r. - Infolinia i korpus wsparcia dla seniorów

 

 

Powstał system wsparcia dla osób starszych w czasie pandemii. Została uruchomiona specjalna, bezpłatna infolinia dla seniorów 22 505 11 11. Osoby starsze mogą zadzwonić i prosić o pomoc  w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do ośrodka pomocy społecznej, który skontaktuje się z osobą zainteresowaną.

  

Jak korzystać ze wsparcia?

 

Korzystanie z infolinii, jak również udzielenie pomocy (np. zrobienie i dostarczenie zakupów, środków higienicznych, leków) jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty zakupów. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają także młodsi seniorzy.

 

Chcesz pomóc seniorowi?

 

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym w czasie pandemii to:

- wypełnij ankietę dostępną na stronie:  www.wspierajseniora.pl lub

- zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy tel. 71/ 318 01 80 albo napisz na adres sekretariat@gops.czernica.pl

 


 

19.10.2020 r. - Zawieszenie zajęć w Świetlicach Środowiskowych "Kuźniach"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zawieszeniu zajęć w Świetlicach Środowiskowych "Kuźniach" od dnia 19 października br. do odwołania.

 


 

19.10.2020 r. - Zdalny Punkt Konsultacyjny

 

 


 

19.10.2020 r. - Zawieszenie funkcjonowania mobilnego punktu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego od 19 października br.

 

 

Więcej informacji...

 


 

 

15.10.2020 r. - Podtopienia

 

Szanowni Państwo,
istnieje możliwość pomocy finansowej w formie zasiłków celowych dla gospodarstw domowych, które uległy podtopieniom w ostatnich dniach.

 

1) Więcej informacji...

 

2) Więcej informacji...

 

W razie pytań pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są do Państwa dyspozycji.

 


 

13.10.2020 r. - Relacja z wycieczki Wielkopolska 9-11 październik 2020 r.


W dniu 9 października grupa osób z Gminy Czernica wyruszyła na trzydniową wycieczkę do Wielkopolski, zaczynając zwiedzanie od jej stolicy tj. Poznania. „Bimbą przez Poznań”, czyli zabytkowym tramwajem wyruszyliśmy na początku naszego pobytu w mieście, poznając historię miejsc i ważnych dla miejscowej ludności budynków. Kolejnym celem na mapie naszej podróży był rezerwat archeologiczny Genius loci, gdzie widzieliśmy pozostałości wałów pochodzących z X w., poznaliśmy konstrukcję ich tworzenia, pomysłowość i kreatywność ludzi z tamtych wieków. Poznań to miasto magiczne i dlatego nasza wycieczka przeniosła się „w czasie” i zwiedziliśmy najstarszą polską katedrę z X wieku oraz serce miasta tj. Stary Rynek. Drugi dzień również obfitował w atrakcje. Odwiedziliśmy największy park miejski „Park Cytadela”, w którym znajduje się największa z prac plenerowych Małgorzaty Abakanowicz „Nierozpoznani”. W samo południe oglądaliśmy pojawiające się na wieży ratusza dwa blaszane, trykające się koziołki. Wyjazd nie mógł się odbyć bez degustacji słynnych rogali świętomarcińskich. Zwiedzaliśmy także Muzeum Czerwca 56’ oraz najmłodszą rezydencję monarszą w Europie- Zamek Cesarski, wybudowany dla cesarza niemieckiego Wilhelma II, który podczas II wojny światowej został przebudowany na rezydencje Adolfa Hitlera. Na koniec drugiego dnia wizyty w stolicy Wielkopolski odwiedziliśmy dawny Browar Huggera- obecnie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar”. W ostatnim dniu pobytu udaliśmy na spacer po założeniu pałacowo- parkowym z rokokowym ogrodem i słynnymi dębami Lech, Czech i Rus. Na koniec naszego wyjazdu zawitaliśmy do Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, wybitnego pisarza i podróżnika.

 

Projekt „Akademia dla aktywnych” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej Gminy Czernica „Rozwiń Skrzydła” dofinansowany ze środków Gminy Czernica.

 

Renata Godek-Fiet

 

 

Galeria zdjęć...

 


 

13.10.2020 r. - Zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych (min. 6 osób)

 

Mieszkańcy Gminy Czernica posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą obniżyć swoje opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty na szóstą  i każdą kolejną osobę w rodzinie, która posiada Kartę Dużej Rodziny.

Warunkiem obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zgłoszenie posiadania Karty Dużej Rodziny do Biura Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, tel. 71/ 391 91 50.

 

 


 

07.10.2020 r. - Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Czernica

 

 


 

06.10.2020 r. - Zajęcia profilaktyczne w Gminie Czernica

  

Już pierwszy miesiąc wznowionej działalności zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez GOPS w Czernicy za nami. Wiele się działo: nowe miejsca - Nadolice Wielkie oraz Krzyków, nowe panie prowadzące wraz z nowymi zajęciami - Pani Klaudia z warsztatami teatralnymi, pani Magda z chemicznymi, nowi wychowankowie z wieloma pomysłami i ogromną energią do działania.

Przed nami kolejny miesiąc ciekawych rozwiązań spędzenia czasu wolnego:

·      Kontynuacja zajęć Rękodzieło - Wiklina prowadzone przez panią Kasię,

·      Warsztaty Wianków Jesiennych,

·      Warsztaty profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii "Powiedz STOP pijanym kierowcom",

·      Gry i zabawy „W poszukiwaniu Jesieni”.

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Czernica!

 

Monika Klucznik-Kacprzyńska

Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego

 

 

 

 

Galeria zdjęć...

 


 

02.10.2020 r. - Zapytanie ofertowe 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica.


Więcej...

 

 


 

02.10.2020 r. - Bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o uruchomieniu nowej, bezpłatnej infolinii dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą. Psycholodzy posiadający wieloletnie doświadczenie będą pełnili dyżury w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz w czwartki (10.00 – 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

 

Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparciową m.in. w sytuacjach:

- przeżywania silnego stresu, 

- obniżonego nastroju, depresji,

- kłopotów w związku i relacjach z ludźmi, 

- trudności wychowawczych, 

- problemów w życiu zawodowym, 

- nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą, 

- uzależnienia, 

- doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej. 

 

Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz anonimowości dzwoniącego. Ponadto, dbają o poszanowanie każdej osoby, która zwraca się po pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw czy zachowań.

 


 


 

01.10.2020 r. - Zapytanie ofertowe 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica.


Więcej...

 


 

01.10.2020 r. - Bezpłatne szkolenie "Jak opiekować się osobą starszą w domu - aspekt praktyczny" 14.10.2020 r.

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Jak opiekować się osobą starszą w domu – aspekt praktyczny”. Współorganizatorem szkolenia jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

 

Spotkanie odbędzie się 14 października 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy przy ulicy Wrocławskiej 78 w godzinach od 10.00 do 14.15.

 

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem 71/ 318 80 01 wew. 14
do 09 października 2020 r.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 


 

22.09.2020 r. - Wycieczka "Wielkopolska" 9-11.10.2020 r.

 

 


 

18.09.2020 r. - Zapytanie ofertowe


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czernica.


Więcej...

 


 

15.09.2020 r. - Nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

Treść naboru...

 


 

14.09.2020 r. - Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

 

 


 

08.09.2020 r. - Relacja z wycieczki Śląsk i Małopolska 5-6 września 2020 r.
 

Grupa 38 osób z Gminy Czernica podczas ostatniego wrześniowego weekendu wyruszyła do jednego z najbardziej malowniczych regionów Polski, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przemierzaliśmy szlak Orlich Gniazd  podziwiając takie dzieła ludzkich rąk jak zamek Mirów, Bobolice, Rabsztyn oraz Ogrodzieniec. Pięknem jurajskiego krajobrazu oraz częścią Doliny Prądnika zachwycaliśmy się  spacerując po Ojcowskim Parku Narodowym. Zapoznaliśmy się z historią zabudowy uzdrowiskowej Ojcowa, poznaliśmy legendę masywów skalnych takich jak: Igła Deotymy, Skały Panieńskie, Brama Krakowska, Grota Koronna ze sławną skałą Rękawica. Zobaczyliśmy jedną z najdłuższych jaskiń na Jurze – Jaskinie Nietoperzową. Odwiedziliśmy także Olkusz, a w nim rynek, poznaliśmy dzieje Bazyliki św. Andrzeja oraz najstarszych organów renesansowych w Europie. Na koniec naszej wycieczki wybraliśmy się na jedyną w Europie Pustynię Błędowską.

Projekt „Akademia dla aktywnych” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej Gminy Czernica „Rozwiń Skrzydła” dofinansowany ze środków Gminy Czernica.

Renata Godek-Fiet

 

Galeria zdjęć...

 


 

03.09.2020 r. - Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Gminie Czernica

 

Dobrzykowice * Jeszkowice * Wojnowice * Nadolice Wielkie * Krzyków * Chrząstawa Mała * Kamieniec Wrocławski

 


 

02.09.2020 r. - Nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

Treść naboru...

 


 

26.08.2020 r. - „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” - projekt dla samorządowców.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zakwalifikował się do projektu  „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, który realizują Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Celem projektu jest zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwom społecznym.

 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r.


Katarzyna Felisiak - starszy specjalista pracy socjalnej

 


 

25.08.2020 r. - OHP Ząbkowice Śl. zaprasza

 

 


 

18.08.2020 r. - Zaproszenie na wyjazd "Śląsk i Małopolska" 5-6 wrzesień 2020 r.

 

 


 

10.08.2020 r. -  Nabór na stanowisko asystenta rodziny


Treść naboru...

 


 

10.08.2020 r.  - W piątek 14 sierpnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy nie pracuje.


Wolny dzień przypada za Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Święto Wojska Polskiego), które w tym roku przypada w sobotę.
Podstawą prawną jest zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy numer 0050.10.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy.

 


 

22.07.2020 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Czernica ws. programu MRPiPS "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

 

Wójt Gminy Czernica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -  Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

 

Więcej...

 


 

21.07.2020 r. - Lubelszczyzna 17-19.07.2020 r.

 

Aktywny weekend  spędziło  35  mieszkańców Gminy Czernica podczas wyjazdu na Lubelszczyznę w ramach projektu „Akademia dla aktywnych”. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamościa zwanego „Padwą północy”. Usłyszeliśmy m.in. historię założenia miasta, oblężenia miasteczka przez Chmielnickiego, jak również o jego świetności za panowania Zamoyskich. Podziwialiśmy  architekturę, zabytki i inne konstrukcje Zamościa. W Nadszańcu – Bastionu VII w Zamościu braliśmy udział w strzelaniu z armaty. Kolejną miejscowością, do której zawitaliśmy było uzdrowisko Krasnobród, a w nim Kościół ufundowany przez Marysieńkę Sobieską oraz „Kaplica na wodzie”, przy której wypływa woda słynąca z uzdrawiania. Podziwialiśmy także malowniczy odcinek Roztocza. Na koniec pierwszego dnia wycieczka trafiła do Suśca, gdzie w okolicy tej miejscowości znajdują się „Szumi nad Tanwi” czyli progi skalne na Tanwi zwane szumami. Drugi dzień to wyjazd do Państwowego Muzeum na Majdanku, które powstało na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego oraz zwiedzanie Lublina. Poznaliśmy początki powstania aglomeracji, zamku królewskiego na wzgórzu zamkowym. Zwiedziliśmy bramę grodzką, krakowską, rynek, Archikatedrę Lubelską i wiele innych ciekawych miejsc.

Projekt „Akademia dla aktywnych” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej Gminy Czernica „Rozwiń Skrzydła” dofinansowany jest ze środków Gminy Czernica.

 

P.O. Kierownika GOPS Renata Godek-Fiet


 

Galeria zdjęć...

 


 

21.07.2020 r. - Podmioty świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą

  

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informuje o zaktualizowanych bazach teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w 2020 r. 

 

Katarzyna Felisiak - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

 


 

14.07.2020 r. - Projekt socjalny „I kto nas tak urządził”

 

W dniu 10.07.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt socjalny „I kto nas tak urządził”. Projekt skierowano do osób ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, samotnie wychowujących dzieci, bezradnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z powodu trudnej sytuacji materialnej, jak i życiowej, osoby te nie są w stanie samodzielnie zakupić niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego.
Projekt skierowano do 6 osób zamieszkujących teren Gminy Czernica.
W ramach projektu zakupiono artykuły gospodarstwa domowego oraz małe AGD, które dostarczono do miejsca zamieszkania osób najbardziej potrzebujących.

Katarzyna Felisiak - Starszy specjalista pracy socjalnej

 


 

09.07.2020 r. - Świadczenie wychowawcze 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy przypomina, że osoby pobierające już świadczenie wychowawcze 500+ nie składają w tym roku nowego wniosku i jest ono przyznane do 31.05.2021 r. Wedle obowiązujących przepisów wnioski o kontynuację świadczenia będzie można składać w wersji elektronicznej od 1 lutego 2021, a w wersji papierowej od 01 kwietnia 2021.

 


 

08.07.2020 r. - Przyłbice ochronne dla Ośrodka

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy składa serdeczne podziękowania Panu Adamowi Jaskuła oraz Stowarzyszeniu "Sami Swoi" z Dobrzykowic za przekazanie przyłbic ochronnych dla pracowników naszego Ośrodka.

 

 


 

06.07.2020 r. - Zajęcia profilaktyczne "AKTYWNE WAKACJE" rozpoczęte


W tym tygodniu ruszyły miejscowości Jeszkowice oraz Kamieniec. W następnym dołącza do nas Gajków oraz Chrząstawa Mała. W codziennych zajęciach jest dużo zabaw na świeżym powietrzu, jak również zajęć tematycznych. Wychowankowie chętnie uczestniczą w kreatywnych oraz artystycznych działaniach. Przypomnieliśmy już sobie zasady bezpieczeństwa i higieny, staramy się dbać o siebie nawzajem również w czasie wolnym.

Za nami niezwykły wyjazd do Jaworzyny Śląskiej oraz Wojsławic. Po takim spacerze w otoczeniu przepięknych widoków postaramy się namówić rodziców do wspólnych wyjazdów.

Monika Klucznik-Kacprzyńska

 

 

 

Galeria zdjęć...

 


 

01.07.2020 r. - Nabór na stanowisko pracownika socjalnego


Treść naboru...

 

 


 

23.06.2020 r. - Weekend w Pieninach 


W piątek 19 czerwca 2020r. grupa 36 uczestników projektu „Akademia dla aktywnych” wyruszyła do województwa małopolskiego, aby poznać kolejny atrakcyjny rejon Polski. Sobotnie zwiedzanie zaczęliśmy od ruin gotyckiego zamku w Czorsztynie, usytułowanego na wzgórzu nad Dunajcem, w Pienińskim Parku Narodowym. Kolejną atrakcją był dwugodzinny spływ Dunajcem,  przez Przełom Pieniński na flisackiej tratwie. Podczas spływu widzieliśmy znany pieniński szczyt Trzy Korony oraz słynną sosnę na Sokolicy. Podziwialiśmy piękno Pienin z perspektywy rzeki. Usłyszeliśmy wiele ciekawostek o regionie od flisaków, którzy nie szczędzili nam także góralskich żarcików. Szlakiem wodnym dotarliśmy do „królowej polskich zdrojów” – Szczawnicy. W czasie spaceru po uzdrowisku przewodnik zapoznał nas z  historią miasteczka. Pod koniec wyprawy po mieście trafiliśmy do Pijalni Wód, gdzie bije serce kurortu. Ostatnią atrakcją było przejście przez jeden z najpiękniejszych wąwozów -Homole, który charakteryzuje się stromymi, skalnymi ścianami. W trakcie sobotniej kolacji góralską oprawę muzyczną, zapewnił nam artysta pieniński Pan Jan Kubik – zbójnik, mistrz tradycji, twórca ludowy strojów góralskich.

Niedzielę rozpoczęliśmy od przejścia po zaporze wodnej w Niedzicy, skąd podziwialiśmy zawieszony nad skarpą Jeziora Czorsztyńskiego, średniowieczny zamek Dunajec. Byliśmy również w rezerwacie przyrody Przełom Białki, gdzie widzieliśmy Jaskinię Obłazową i rzekę Białkę.

Spotkanie z dziką  przyrodą, przejście po pomoście z kamieni, przedzieranie się przez gąszcz lasu, rwące potoki i błotnisty grunt był dla nas przyjemnością. Podczas naszego pobytu w tym urokliwym zakątku małopolski podziwialiśmy panoramę Pienin, Małych Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców, Pienin Spiskich, Magury Spiskiej, a także mogliśmy zobaczyć zarys Tatr. Na długo zapamiętamy wyprawę w Pieniny i górskie przygody.

Projekt „Akademia dla aktywnych” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej Gminy Czernica „Rozwiń Skrzydła” dofinansowany ze środków Gminy Czernica.

                                    P.O. Kierownika GOPS Czernica Renata Godek-Fiet

 


 

Galeria zdjęć....

 


 

23.06.2020 r. - UNIEWAŻNIENIE NABORU

 

 


 

18.06.2020 r. - Zapraszamy na Lubelszczyznę 17-19 lipiec 2020 r.

 

 


 

10.06.2020 r. - Nowa organizacja pracy Ośrodka

 

 


 

10.06.2020 r. - Zaproszenie do skorzystania z usług specjalistów

 

 


 

10.06.2020 r. - Zajęcia profilaktyczne w okresie wakacyjnym

 

 


 

01.06.2020 r. - INFORMACJA


GOPS w Czernicy 

 

 

 

przypomina, że osoby pobierające już świadczenie wychowawcze 500+ nie składają w tym roku nowego wniosku i jest ono przyznane do 31.05.2021 r. Wedle obowiązujących przepisów wnioski o kontynuację świadczenia będzie można składać w wersji elektronicznej od 1 lutego 2021, a w wersji papierowej od 01 kwietnia 2021.

 

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl  lub przez bankowość elektroniczną, a od  1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy można składać wnioski o poniższe świadczenia:

 

  • świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021,
  •  świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 października 2020 r.,
  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1listopada 2020 r.


Informujemy również, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 należy składać od 1 do 15 września.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Czernica, ul. Wrocławska 78 pok. nr 3 i nr 4 lub pod numerem telefonu (71) 318-01-80 wew. 15 i wew. 26, 665-537-709, 665-323-036 oraz na stronie GOPS www.gops.czernica.pl

 


 

28.05.2020 r. - Zapraszamy na wycieczkę w Pieniny 19-21 czerwiec 2020 r.

Szczegóły wycieczki w ogłoszeniu.

 

 


 

12.05.2020 r. - Oferta dla pedagoga i logopedy

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej...

 


 

04.05.2020 r. - Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do rekrutacji 2020/2021 osoby, które ukończyły 15 lat, a nie ukończyły 18 lat. Więcej informacji w ogłoszeniu.

 

 


 

30.04.2020 r. - Numery kontaktowe do działu pomocy społecznej

 

 


 

23.04.2020 r. - Praca dla opiekunki/ opiekuna środowiskowego

 

 


 

23.04.2020 r. - Darmowa pomoc psychologiczna on-line

 

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej Fundacji ADRA. Spotkania grup wsparcia odbywają się online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia?:
- wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
- wypełnić krótki formularz
- poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Osoba do kontaktu: Magda Matuszewska  691 394 950 mmatuszewska@adra.pl

 

 

Więcej...

 


 

22.04.2020 r. - Zdalne poradnictwo prawne

 

 


 

17.04.2020 r. - Przemoc domowa w czasie epidemii

 

 

Zespół  Interdyscyplinarny  na rzecz  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Gminie Czernica informuje, że w czasie trwania epidemii covid-19 osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc pod nr telefonu:

 

71/318-01-80 lub 721 262 141 – pracownicy socjalni, przewodniczący zespołu,

697 441 603 – psycholog.

 

W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu dzwoń pod numer 997 lub 112 !

 

Poradnik awaryjny dla osób doświadczających przemocy w czasie epidemii

 


 

17.04.2020 r. - Konkurs plastyczny "Stop przemocy rówieśniczej"

 

 


 

09.04.2020 r. - ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

 


 

08.04.2020 r. - PODZIĘKOWANIA


Pod koniec marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy złożył wniosek do Fundacji „IMPACT” w Warszawie o przyznanie komputera z internetem dla podopiecznej GOPS w ramach akcji „#KomputerDlaUcznia”. W dniu 02.04.2020 r. Ośrodek otrzymał komputer, który zostanie przekazany dziewczynce z terenu gminy, aby umożliwić jej udział  w zajęciach e-learningowych przygotowanych przez szkołę i systematyczną realizację programu nauczania.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy składa serdeczne podziękowania Fundacji „IMPACT” z  Warszawy za wsparcie i pomoc dla naszej podopiecznej.

 

                                                             Urszula Zając – Specjalista pracy socjalnej

 


 

31.03.2020 r. - Poszukiwane osoby do świadczenia opieki wytchnieniowej

 

 


 

27.03.2020 r. - Praca dla opiekunki/opiekuna środowiskowego

 

 


 

19.03.2020 r. - Dyżur psychologa

 

Jeżeli osoby samotne, starsze, niepełnosprawne lub przewlekle chore, albo inne osoby poddane kwarantannie potrzebują wsparcia i pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, to mogą Państwo dzwonić do naszego dyżurnego psychologa pod numer 697-441-603.

 


 

17.03.2020 r. - Komunikat


Informujemy, że od dnia 17.03.2020r. do odwołania Ośrodek będzie czynny

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30 - 15.30.

Przypominamy, że Ośrodek jest ZAMKNIĘTY DLA OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ.


Sprawę można załatwić telefonicznie 71/318-01-80, mailowo sekretariat@gops.czernica.pl, pocztą tradycyjną lub wrzucając korespondencję do skrzynki na drzwiach. Wnioski można składać także dzięki bankowości elektronicznej, poprzez platformę EMP@TIA, platformę ZUS.


 

12.03.2020r. - Podziękowania


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w charytatywną zbiórkę pieniędzy na remont pokoju mieszkanki z naszej gminy. Dzięki Państwa wsparciu zarówno materialnemu jak i osobistemu zbiórka zakończyła się sukcesem, udało się zebrać sumę 9251 zł. Środki te przeznaczono na wyposażenie pokoju i zakup brakujących sprzętów.  Bardzo wiele osób udostępniało i przekazywało dalej informacje o tej inicjatywie. Tak duży rozgłos, sprawił że zgłosiła się firma, która nieodpłatnie, kompleksowo wyremontowała pokój. W zakres remontu wchodziło zerwanie starych tynków, wylanie podłogi, położenie paneli, nowe gładzie, malowanie, wymiana okna i drzwi na nowe oraz założenie grzejnika.  Konieczna była pomoc wielu specjalistów między innymi elektryka czy hydraulika. Każdej z tych osób jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Takie sytuacje pokazują, że los naszych sąsiadów nie jest nam obojętny i są ludzie, którzy bezinteresownie służą pomocą.

Nowy pokój zapewnia właściwe warunki do rozwoju dziecka, daje poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwia naukę.

Przedstawiamy zdjęcia, które pokazują jakie zaszły zmiany. Już na pierwszym zdjęciu widać ogrom pracy, jaki został włożony, aby osiągnąć cel.

 

Asystent rodziny - Ewa Różańska

 

 


 

11.03.2020r. - Nieczynne Świetlice Środowiskowe

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że od 16.03 do 27.03.2020r. Świetlice Środowiskowe "Kuźnie" będą nieczynne.

 


 

11.03.2020r. - Koronawirus


Szanowni Państwo!

 

W związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem zanim przyjdą Państwo do Ośrodka, prosimy o kontakt telefoniczny 71/ 318-01-80 bądź mailowy sekretariat@gops.czernica.pl Być może Państwa sprawa nie wymaga obecności w Ośrodku.

W razie konieczności złożenia wniosku, można to zrobić online (przez stronę banku, platformę empatia, platformę ZUS) lub wniosek/ podanie o pomoc przesłać pocztą tradycyjną.

 

Pamiętajmy: Koronawirus to sprawa nas wszystkich! Bądźmy odpowiedzialni, działajmy rozsądnie!

 


 

 

09.03.2020r. - Kampania "Przeciw pijanym kierowcom"

 

Gmina Czernica przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii "Przeciw pijanym kierowcom". Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej, dotarcie do jak największej liczby odbiorców i zachęcenie do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji poprzez właściwe reakcje mogą zapobiec wielu tragediom powodowanym przez pijanych kierowców. Praca nad modelowaniem właściwych postaw to jedno z ważnych zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Według statystyk Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim Komisariatu Policji w Siechnicach w 2018 roku policjanci na terenie Gminy Czernica zatrzymali 90 nietrzeźwych kierowców, rok wcześniej 77. Zdecydowana większość zatrzymanych to mężczyźni.

 

Pomimo systematycznych  kontroli na drogach i zapowiadanych przez policję akcji, wciąż nie brakuje osób, które po wypiciu alkoholu wsiadają za kierownicę. W walce z nietrzeźwymi kierowcami konieczna jest społeczna reakcja. Wielu tragedii na drodze, spowodowanych przez pijanych za kierownicą udałoby się uniknąć. Wystarczy, aby zareagowali świadkowie i zadzwonili pod bezpłatny numer telefonu 997 i przekazali informację, nawet anonimowo.

 

Akcja rusza w marcu i będzie trwała do końcu roku. Organizatorami są Wójt Gminy Czernica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, Posterunek Policji w Kamieńcu Wrocławskim, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Apelujemy – Nie bądź obojętny. Jeśli widzisz, że ktoś wcześniej spożywał alkohol i zamierza kierować samochodem. REAGUJ. Jeżeli zachodzi konieczność – odbierz mu kluczyk. WEZWIJ  POLICJĘ!

  

 


 

06.03.2020r. - Nabór do pracy na stanowisko ds. integracji społecznej

 

Więcej...

 


 

05.03.2020r. - Ubogi? Wykluczony? To nie ja!


"Ubogi? Wykluczony? To nie ja!" to program integracji społeczno-zawodowej 30 mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Więcej...

 


 

04.03.2020.r. - Darmowa pomoc prawna w powiecie wrocławskim

 

 

 

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać także w naszym Punkcie konsultacyjnym. Porady prawne są udzielane w poniedziałki w godz. 13:00 - 15:00 w pok. 13 I p. Obowiązują zapisy - w sekretariacie lub pod numerem telefonu 71/ 318 01 80.

 


 

03.03.2020r. - Zajęcia ceramiczne w Jeszkowicach

 

 

 


  

03.03.2020r. - Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Dobrzykowicach

 

 

 


  

26.02.2020r. - Zapytanie ofertowe

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zaprasza do składania oferty dotyczącej realizacji usług: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Szczegóły...

  

 


  

26.02.2020r. - Projekt PUP Wrocław "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (V) oraz powiecie m. Wrocław (V)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Więcej informacji na stronie internetowej PUP Wrocław...

 

 


  

26.02.2020r. - Aktywność zawodowa jest kobietą


Stowarzyszenie „TWORZYMY” zaprasza do współpracy przy rekrutacji uczestniczek i realizacji  projektu RPDS.09.01.01-02-0027/19 pn. „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA JEST KOBIETĄ”.

Przedmiotem projektu są działania aktywizacyjne skierowane do 40 osób (Kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących Dolny Śląsk. Celem zaplanowanych działań jest umożliwienie UP powrotu na rynek pracy poprzez nabycie umiejętności społecznych oraz kwalifikacji zawodowych, a także podjęcie zatrudnienia w formie i wymiarze pracy pozwalającym na pogodzenie ich potrzeb społecznych z zawodowymi i tym samym trwałe włączenie społeczne. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia jako elementy ścieżki reintegracji dla UP:

- usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz prawnego, wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej w formie coachingu;

- usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy,

- doposażenie stanowiska pracy (max. do 19 000,00 zł dla 30 osób);

- subsydiowane zatrudnienie (max. do 2800,00 brutto dla 40 uczestników projektu).

Struktura Grupy Docelowej:

- 30 os. bezrobotnych;

-10 os. biernych zawodowo;

- 40 os. (100%) o niskich kwalifikacjach (maks. na poziomie ISCED 3);

- 40 kobiet (100%);

- 20 os. (50%) osoby 50+;

- 8 OzN (20%);

- 20 os. (50%) osoby pochodzące z obszarów objętych rewitalizacją na terenie DS.

 

Więcej informacji na stronie http://tworzymy.org.pl

 

Biuro Projektu

Tel. 717899215

 

 


 

 26.02.2020r. - Aktywni rodzice

 

Twoje dziecko nie ukończyło 3. roku życia? Chcesz wrócić do pracy lub znaleźć nową pracę? Więcej informacji na stronie internetowej www.aktywnirodzice.eu

 

 

 


 

 24.02.2020r. - Dzieci w sieci

 

Uzależnienie od Internetu jest uzależnieniem, jak każde inne. Szczególnie podatni na "uroki" sieci są dzieci i młodzież...

 

 

W sprawie uzależnień pomoc możesz uzyskać w naszym Punkcie konsultacyjnym.

 

 


 

11.02.2020r. - Linia pomocy pokrzywdzonym


Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy? Czujesz się osamotniony? ZADZWOŃ!

 

 

 


 

27.01.2020r. - Warsztaty ceramiczne 17.02 - 21.02.2020r.

 

 

 


 

22.01.2020r. - Proszenie o pomoc to nie wstyd

 

 

Nie jesteś z tym sam/ a. Pomożemy Ci:


Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy...

 

 

Punkt konsultacyjny... 

 

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

 


 

17.01.2020r. - ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

 

Informujemy, że od dnia 01.01.2020r. uległa zmianie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1583,00 zł na 1830,00 zł miesięcznie.

 

 


 

16.01.2020r. - Staż na start


Program staży Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

 


 


  

15.01.2020r. - INFORMACJA

 

Informujemy, że świadczenie wychowawcze 500+ będzie wypłacane do końca miesiąca.

  10.01.2020r. - Osiągaj nowe cele!

 

Zaproszenie do projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych lub osób biernych wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl